headerImg

MS (multipel skleros) hos vuxna

Personlig assistans för dig med multipel skleros är en nödvändighet för att klara vardagen men också för att få stimulans och träning för att motverka trötthet.

Multipel skleros är en sjukdom i det centrala nervsystemet – det vill säga hjärnan och ryggmärgen – som vanligen debuterar i åldern 20-40 år. Det uppstår inflammationer och ärr på nervtrådarna, vilket gör att impulser inte når fram som de ska. Symtomen är olika beroende på vilka områden av det centrala nervsystemet som påverkas. Synnedsättning som orsakas av en synnervsinflammation på ena ögat är ett vanligt första tecken på MS, domning eller förändrad känsel i en arm eller ett ben och yrsel- och koordinationsstörningar är andra tecken.

Assistans för dig med multipel skleros

Att drabbas av en kronisk sjukdom som MS kan vara jobbigt och dessutom händer det ofta mitt i livet. Det gäller att hitta en ny livsbalans och det är inte alltid enkelt. För många som drabbas av MS blir trötthet ett problem. Då gäller det att kunna anpassa sig efter energinivån, men också att planera och prioritera vad som är viktigast under en dag för att utnyttja den energi man har så bra som möjligt. Personliga assistenter kan vara en stor hjälp för dig med multipel skleros.

Mer om MS

Det finns läkemedel som kan bromsa och lindra sjukdomen men ingen behandling som botar den. Forskning visar vikten av tidig behandling eftersom det minskar risken för funktionsnedsättningar senare i livet och behandling med bromsmediciner minskar risken för att multipel skleros ska övergå till ett progressivt förlopp under de första tio åren. Sjukdomens förlopp skiftar mycket mellan olika personer. Det finns fyra faser eller former av MS: skovformad MS, sekundär progressiv MS, primär progressiv MS och godartad MS.

Skovformad eller skovvis förlöpande MS är den vanligaste formen och drabbar ungefär 80–85 procent av dem som får sjukdomen. Personen drabbas av återkommande skov som kan pågå under kortare eller längre perioder (några dagar till månader). Däremellan sker en återhämtning där personen kan bli delvis eller helt fri från besvär. Hur ofta skoven återkommer är individuellt, för vissa tar det flera år medan andra har flera skov redan under första året med sjukdomen.

Sekundär progressiv MS inträffar ofta efter 10-15 år med sjukdomen och innebär förvärrade besvär och det börjar långsamt bli sämre även mellan skoven. Ett vanligt problem är att personen får svårigheter att gå.

Primär progressiv MS är relativt ovanligt och innebär att personen inte upplever några skov. I stället sker en långsam förvärring av besvären redan från början. Mindre än 20 procent har den här typen av MS.

Slutligen godartad MS som innebär att man inte får besvärande symtom av sjukdomen. Men det går inte att ställa diagnosen godartad MS förrän det gått många år.

Så arbetar vi

Assistans för dig erbjuder rådgivning & personlig assistans för dig som drabbats av multipel skleros (MS). För att kunna möta era behov på bästa sätt arbetar vi i tre steg:

Få den hjälp du har rätt till

Hur mycket hjälp kan jag få och när får jag besked om det?
bilder

Du ska kunna känna dig trygg i att du får den hjälp du har behov av och den hjälp du har rätt till.

  • Du får en egen jurist med stor erfarenhet av personer i samma situation.
  • Din jurist går igenom ditt behov och hjälper dig att göra ansökan till Försäkringskassan och kommunen.
  • Din jurist hjälper till med alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen.
  • När du fått ett beslut får du en kundansvarig som din närmaste kontaktperson.

Kom igång med personlig assistans

Hur kan jag känna mig trygg att få ett upplägg som passar mig?
bilder

Du behöver personliga assistenter du trivs med och känner dig trygg med. Ni kommer tillbringa mycket tid tillsammans och bli en del av varandras vardag. För att hitta de bästa personliga assistenterna som passar dig och trivs med sitt jobb lägger vi ner mycket arbete i rekryteringsprocessen. Där har du stora möjlighet att själv vara med och påverka. Inte minst genom att vara med och bestämma kring den ekonomiska biten, som löner och förmåner.

  • Du får med vårt rekryteringssystem fullständig insyn i möjliga personliga assistenter för att vara säker på att vi hittar rätt personer.
  • Du får hjälp med struktur för vardagens skiftande behov.
  • Du har en egen kundansvarig som förutom att vara din närmaste kontaktperson också samordnar arbetet och fungerar som chef för de personliga assistenterna.

När behovet förändras

Vad händer om min situation förändras?
bilder

Hos personer med MS kan en förändrad livssituation och ett förändrat assistansbehov både vara tillfälligt och permanent. Med kort varsel kan du vara i behov av juridisk hjälp eller annat stöd.

Även de personliga assistenterna behöver löpande stöd för att utvecklas och trivas i sin yrkesroll.

  • Du får juridisk hjälp med myndighetskontakter när behovet av assistans ökar eller minskar.
  • Du har egen kundansvarig och jurist vars jobb det är att fungera som ett stöd i ert livspussel.
  • Vi har låg personalomsättning på personliga assistenter, eftersom vi satsar mycket på personalvårdande insatser.

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här