headerImg

Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd vilket kan ges till en person, som till följd av sin funktionsnedsättning har ett omfattande hjälpbehov. Personen bestämmer själv vem (en personlig assistent eller flera personliga assistenter) som ska utföra insatserna med utgångspunkt i dennes beslut om personlig assistans.

Personlig assistans regleras av lag (1993:87) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet enligt LSS är att främja människor jämlikhet i levnadsvillkor och deras fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vid utgången av 2017 fick 14 886 personer personlig assistans (beviljad av Försäkringskassan) i Sverige. Tidigare har det varit fler än 16 000. Mer än 65 procent väljer en privat aktör.

Vi på Assistans för dig kan hjälpa dig med ansökan om rätten till personlig assistans samt med utförande av beviljad personlig assistans. Vi har erfarenhet av assistans till barn, personer med autism, hjärnskador, ryggmärgsskador och neurologiska sjukdomar med mera och vi erbjuder personlig assistans som möjliggör ett rikt liv med utrymme för intressen och utveckling. Här kan du läsa mer om personlig assistans för barn och vuxna samt assistans anpassad efter din eller ditt barns diagnos.
Kontakta oss!

Personlig assistans för barn

Personlig assistans för barn ska både ge möjlighet att leva som andra barn i samma ålder och göra det möjligt för familjen att kunna leva som andra familjer. För att kunna möta era behov på bästa sätt arbetar vi i olika steg anpassade efter just ditt barns diagnos. Några av dem kan du läsa om här: utvecklingsstörning, hjärnskador, cerebral pares och autism.

Personlig assistans för barn

Personlig assistans för vuxna

Vi erbjuder personlig assistans för vuxna och för att kunna möta dina behov arbetar vi i olika steg anpassade efter just din diagnos. Det är avgörande att du får personliga assistenter som du trivs med och att de trivs med sitt arbete.Här kan du läsa mer om det.

Personlig assistans för vuxna

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här