headerImg

Cerebral Pares hos vuxna

Allas liv har begränsningar. Vuxna med CP som har personlig assistans har i regel ett behov av någon annans armar och ben för att leva livet fullt ut. Och assistenter de trivs med.

Cerebral pares betyder förlamning orsakad av en hjärnskada och det är ett samlingsnamn för flera typer av rörelsehinder där muskler inte fungerar som de ska och påverkar motoriken. Bara ungefär en tredjedel av de som har CP har också en utvecklingsstörning och då i regel en lätt utvecklingsstörning.

Personlig assistans för dig med CP

En person med CP kan ha allt från knappt några märkbara besvär till stora rörelsesvårigheter. Besvären som CP ger går att minska genom behandling, träning men finns kvar hela livet. Vissa behöver många hjälpmedel, andra färre. Många vuxna som har CP lever som vem som helst och har utbildat sig, arbetar och har familj.

Olika typer av CP

CP kan delas in i tre olika typer: Spastisk CP är en särskild slags muskelspänning då musklerna är både svagare och mer spända än vanligt. Det är också den vanligaste formen av CP (cirka 80 procent har den). På grund av obalans i musklernas spänning drar vissa muskelgrupper mer än andra. Dyskinetisk CP kallas den andra typen och innebär att personen kan ha ofrivilliga slängande eller vridande rörelser i hela kroppen, även i munnen och med tungan. Slutligen ataktisk CP som är den ovanligaste formen och som innebär balansrubbningar och att personen har svårt att få ordning på sina rörelser. Det sker ofta i kombination med ökad muskelspänning i benen.

Så arbetar vi

Bra personliga assistenter för dig med CP kan vara sådana som delar dina intressen, din livsstil och kanske också är i din egen ålder. Oavsett behöver du personliga assistenter som du trivs med och som trivs med dig och sitt arbete. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt jobbar vi i tre steg:

Få den hjälp du har rätt till

Hur mycket hjälp kan jag få och när får jag besked om det?
bilder

Du ska kunna känna dig trygg i att du får hjälpen du behöver och har rätt till.

  • Du får en egen jurist med stor erfarenhet av personer i samma situation.
  • Din jurist går igenom ditt behov och hjälper dig att göra ansökan till Försäkringskassan och kommunen.
  • Din jurist hjälper till med alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen.
  • När du fått ett beslut får du en kundansvarig som din närmaste kontaktperson.

Kom igång med personlig assistans

Hur kan jag känna mig trygg att få ett upplägg som passar mig?
bilder

Du behöver personliga assistenter du trivs med och känner dig trygg med. Ni kommer tillbringa mycket tid tillsammans och bli en del av varandras vardag. För att hitta de bästa personliga assistenterna som passar dig och trivs med sitt jobb lägger vi ner mycket arbete i rekryteringsprocessen. Där har du stora möjlighet att själv vara med och påverka. Inte minst genom att vara med och bestämma kring den ekonomiska biten, som löner och förmåner.

  • Du får med vårt rekryteringssystem fullständig insyn i möjliga personliga assistenter för att vara säker på att vi hittar rätt personer.
  • Du får hjälp med struktur för vardagens skiftande behov.
  • Du har en egen kundansvarig som förutom att vara din närmaste kontaktperson också samordnar arbetet och fungerar som chef för de personliga assistenterna.

När behovet förändras

Vad händer om min situation förändras?
bilder

situation-diagram-vuxen-1Behovet av personlig assistans hos personer med Cerebral pares kan förändras över tid. Med kort varsel kan du behöva juridisk hjälp eller annat stöd.

Även de personliga assistenterna behöver löpande stöd för att utvecklas och trivas i sin yrkesroll.

  • Du får juridisk hjälp med myndighetskontakter när behovet av assistans ökar eller minskar.
  • Du har egen kundansvarig och jurist vars jobb det är att fungera som ett stöd i ert livspussel.
  • Vi har låg personalomsättning på personliga assistenter, eftersom vi satsar mycket på personalvårdande insatser.

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här