Nyheter om världens viktigaste jobb!

Tillbaka till nyhetsarkivet

peters

afd-logo

Vad händer med LSS-utredningen?

Det har varit tvära kast i nyhetsrapporteringen om personlig assistans på sistone. SVT avslöjade att regeringens utredare av LSS har kommit fram till att ta bort personlig assistans för barn under 12 år och gamla över 80 och ersätta den med stöd i hemmet. Men sedan gick statsministern ut och sa att det inte finns några sådana planer. För att försöka reda ut vad som händer har vi pratat med Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige som sitter med i utredningens expertgrupp. Han har mycket intressant att säga och dessvärre verkar han ganska pessimistisk. 

Längre ned kan du också läsa kloka ord från månadens personliga assistent Evelin Vikström.

Peter


LSS-experten: "Det blir försämringar"

Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige sitter med i LSS-utredningens expertgrupp och är mycket kritisk till regeringens direktiv om att spara in pengar på personlig assistans.
– Det kan bli den största försämringen som vi sett i modern tid om det genomförs, säger han.


I oktober ska den av regeringen tillsatta LSS-utredningen presenteras. De senaste veckorna har det läckt ut uppgifter i media om att regeringens utredare har kommit fram till att avskaffa personlig assistans för barn och gamla. Barn föreslås i stället få stöd i hemmet genom två nya typer av insatser. Men sedan gick Stefan Löfven ut och sa att de inte finns några sådana planer.

Gunilla Malmborg leder LSS-utredningen tillsammans med ett sekretariat med tjänstemän, men utredningen har även en expertgrupp som träffas upp till en gång i månaden för att diskutera underlag som utredningen tar fram. I expertgruppen sitter företrädare för olika departement och myndigheter, samt två företrädare för brukarorganisationer som berörs av LSS-insatser: Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige och Håkan Thomsson från Lika unika.
Mikael Klein är mycket besviken över att direktiven för utredningen är skrivna med ett väldigt stort fokus på att minska kostnaderna.
­– Så som direktiven är skrivna har vi svårt att se att utredningen kommer att komma fram till något gott som utvecklar och förstärker LSS-lagen, utan tvärtom, den kommer troligen landa i försämringar, säger han.

Stämmer uppgifterna i media om att barn under 12 och gamla över 80 inte ska få personlig assistans i framtiden?
– Jag kan varken bekräfta eller dementera exakt vilka diskussioner som förs. Men jag kan säga att det sker diskussioner om begränsningar, för det står det i direktiven till utredningen att det ska göras.

Vad för typ av begränsningar?
– Direktiven är väldigt tydliga: utredningen ska föreslå åtgärder som minskar kostnaderna och jag kan konstatera att det inte finns några stora besparingar att göra annat än att färre får del av assistansen. Och jag kan bekräfta att det diskuteras olika sådana alternativ men det finns inga skarpa förslag. Utredningen ska vara klar i oktober och då ska regeringen ta ställning till vad som ska göras.

Vad tror du att LSS-utredningen kommer fram till?
– Återigen, så som direktiven är skrivna kan man bara landa i att färre personer ska få assistans och färre timmar ska betalas ut, för det står uttryckligen i direktiven. I den politiska debatten har det funnits myter om att det förekommer mycket fusk och att assistansbolagen gör övervinster men det har inte gått att belägga utan det är snarare tvärtom. Det finns inte några stora besparingar att göra genom att förhindra fusk och en rapport visar att assistansmarknaden fungerar tämligen väl, det finns inga övervinster att tala om. När nu myterna en efter en faller platt till marken återstår bara att försämra om man ska följa direktiven.

Har ni lyckats påverka utredningen?
– Vi har krävt att regeringen ska ändra direktiven men vi kan inte påverka direktiven och utredaren måste följa dem. Vårt största bidrag är kanske att göra konsekvensbeskrivningar av olika förslag. 

Vissa tror att mer ansvar kommer att läggas på kommunerna i framtiden. 
– De som har assistans i dag kommer att ha kvar sina behov oavsett och får de inte statligt stöd måste de få det på annat sätt. Visst kan man ”kommunalisera” eller erbjuda andra typer av tjänster, men vi har väldigt svårt att se att det finns insatser som håller samma kvalitet som personlig assistans och vi tror inte heller att det kommer att ge samhällsekonomiska besparingar även om det ger besparingar i statskassan. Personlig assistans är en väldigt effektiv insats både ur ett kvalitetsperspektiv och en samhällsekonomiskt mycket kostnadseffektiv insats. Det är den enskilde som bestämmer hur och när hjälp ska ges och den blir väldigt träffsäker ur den bemärkelsen.
 
När tror du att eventuella förändringar i LSS kommer att träda i kraft?
– Det blir politisk verkstad först efter att utredningen är klar i oktober. Det är oerhört viktigt att vi får en bred politisk diskussion då: vad vill man göra med assistansen, utveckla den eller backa bakåt? Så som direktiven är skrivna ser vi en väldig oro för att det blir tillbakagång och att vi kastas 20 år tillbaka i tiden. Det kan bli den största försämringen som vi sett i modern tid om det genomförs.


Månadens personliga assistent

Evelin Vikström 

Hur länge har du arbetat som personlig assistent?
– Jag började jobba som personlig assistent när jag gick ut gymnasiet för 11 år sedan men jag har gjort annat emellan men alltid kommit tillbaka till det. Aktivt kanske jag har arbetat i 6-7 år och sedan har jag jobbat på gruppboende och med annat. 
 
Varför har du kommit tillbaka till det?
– Det är där jag kan göra något bra och behövs. Egentligen borde jag inte jobba med fysiskt tunga jobb för jag är sjuk. Men det känns som att jag har mycket att ge så jag har hamnat där trots att jag kanske inte borde vara där. På något sätt är det ändå där jag ska vara.

Varför blev du personlig assistent?
 – Det var min kompis mamma som tyckte att jag skulle passa som personlig assistent. Hon hade en kompis som jobbade med det och jag fick ett sommarvikariat och på den vägen är det. 

Vad är det bästa med jobbet?
– Det bästa med jobbet är när man känner att man bidragit till att personen har en bra dag och att jag upplever att personen känns trygg. Att jag kan bidra till trygghet, glädje och delaktighet.
 
Händer det ofta?
– Ja, jag känner att vi har fått en god relation, han känns ofta glad.

Vad finns det för nackdelar med jobbet?
– Nackdelen är att jag egentligen inte bör jobba fysiskt. Och sedan är det inte så mycket pengar i vårdyrket, jag kan inte jobba heltid och är inte sjukskriven.

Hur är din relation till brukaren?

Jag känner att vi har en god relation och att vi kan förstå varandra. 

Vad brukar ni göra på ett vanligt arbetspass?
– Det är olika, tidigare har vi inte kunnat göra så mycket aktiviteter men omständigheterna har förbättrats nu och häromdagen var vi på Ikea till exempel och han var jätteglad. Han kommer kunna bli mer aktiv framöver. 

Vad är ditt bästa tips till någon som ska börja arbeta som personlig assistent?
– Det är väldigt viktigt att inte tro att man kan saker bättre än någon annan och att man försöker se vilka möjligheter personen har och försöka främja dem och stärka personens självbild så att den blir mer självständig och tror på sina förmågor.


Personlig assistans i media

  • SVT avslöjade att  regeringens utredare har kommit fram till att avskaffa personlig assistans för barn och gamla. Barn ska i stället få stöd i hemmet genom två nya typer av insatser. Statsminister Stefan Löfven sa dock kort efteråt att det inte stämmer.  Läs mer härarrow-icon
     
  • SVT följde sedan upp avslöjandet med att intervjua Anna-Lena Gustafsson Modig, ordförande i RBU Kalmar län, som beskriver förslaget som "fruktansvärt". Läs härarrow-icon


youtube-bild

På Facebook och i sociala medier...

Här är några av de saker som vi uppmärksammat på Facebook den senaste tiden:

Hård debatt. Forskaren Niklas Altermark (som intervjuades i det här nyhetsbrevet i september) är mycket kritisk till regeringens agerande i frågan om personlig assistans. 

Färre får personlig assistans. Vid utgången av 2017 fick 14 886 personer assistans, det är nästan 1 300 färre än för tre år sedan, rapporterar RBU.

Detta och mycket mer kan du hitta på vår Facebooksida, klicka härarrow-icon
This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*