headerImg
image

När Eva blev sjuk insåg vi hur snårig vägen till hjälp kan vara

Siris mammas sjukdom blev startskottet till Assistans för dig…

läs mer
image

Vill du veta mer om hur vi byggt appen och tekniken bakom den?

Autism Me har utvecklats med hjälp av psykologen Bo Hejlvskov Elvén som spridit förståelse för vad han beskriver som lågaffektivt bemötande, över hela världen.

Läs mer

Ett lånat öga – vad innebär autism?

Att leva med autism påverkar dels hur du upplever och ser på din omvärld. Men också hur omvärlden ser på dig. För att skapa en tryggare och mer förstående värld för både vuxna och barn som lever med autism har vi tagit fram Autism Me, ett lånat öga.

Det är omöjligt att se världen genom en annan persons ögon. Men ibland behöver vi försöka, för att förstå. Autism är en diagnos som för många innebär att befinna sig i en annan typ av verklighet. En verklighet som personer i ens närhet kan ha svårt att sätta sig in i. Vi kan gissa och tro men så länge våra blickar är olika kommer våra världar se helt annorlunda ut. Autism Me är ett initiativ som låter fler se, för att inse. Om vi kan visa hur det kan vara att leva med autism har vi också möjlighet att förändra synen på diagnosen. Och förhoppningsvis göra omgivningen lite tryggare för mammor, pappor, syskon och barn som lever med autism.

Vad är autism?

Autism är inte en sak. Utan en diagnos som ter sig olika för olika människor. Tillsammans med atypisk autism och autistiska drag är autism en diagnos inom autismspektrumet. Ett spektra som visar på diagnosernas många olikheter, både i symptom och hur de tar sig i uttryck. Utanför autismspektrat pratar man även om högfungerande autism, vilket till skillnad från grav autism, är en “lättare” variant. Idag har ca 1% av Sveriges befolkning autism och diagnosen är fyra gånger vanligare hos pojkar än flickor. Eftersom både tecken och symptom på autism varierar är det omöjligt att säga exakt hur vuxna och barn med autism är eller upplever omvärlden. Men, gemensamt för människor inom autismspektrat är att de bearbeta information och sortera intryck på ett annat sätt än många andra.

Är du förälder till ett barn med autism som kräver assistans? Eller jobbar du som personlig assistent till någon med diagnosen? Då kan du beställa Autism Me-kitet kostnadsfritt.

Eftersom vi vill att så många som möjligt ska kunna använda kitet, är det optimerat för att passa en stor mängd telefonfabrikat och skärmstorlekar. Tyvärr finns risken att det inte passar just din telefon, maila oss gärna i så fall så vi kan felsöka – eller uppdatera nästa version så kitet passar din telefon bättre.

  Beställ Autism Me-kitet kostnadsfritt

  Jag är: anhörigassistentannat

  Hämta Autism Me här:

  image

  Vill du veta mer om hur vi byggt appen och tekniken bakom den?

  Autism Me har utvecklats med hjälp av psykologen Bo Hejlvskov Elvén som spridit förståelse för vad han beskriver som lågaffektivt bemötande, över hela världen.

  Läs mer