headerImg

Personlig assistans för vuxna

Vi erbjuder personlig assistans för vuxna och för att kunna möta dina behov arbetar vi i olika steg anpassade efter just din diagnos. Det är avgörande att du får personliga assistenter som du trivs med och att de trivs med sitt arbete.

Personlig assistans infördes 1994 som en del i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och har kallats för både en frihetsreform och en rättighetslag. Syftet är att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter. Cirka 13 000 vuxna får personlig assistans idag och ungefär två tredjedelar av dem har valt ett privat assistansföretag och trenden är uppåtgående: för 10 år sedan var det ungefär en tredjedel.

Personlig assistans anpassad efter din diagnos

Assistans för dig har stor erfarenhet av att tillhandahålla personlig assistans åt personer med en mängd olika funktionsnedsättningar och diagnoser. Personligt bemötande, engagemang & omsorg utifrån dina behov är nyckelord för oss. Alla – oavsett hur våra kroppar fungerar eller hur vi interagerar med andra – ska ha rätt till goda levnadsvillkor och självständighet.

Det krävs för att få personlig assistans

Enligt lagen måste en person med funktionsnedsättning ingå i en av tre personkretsar för att få rätt till personlig assistans. Till den första personkretsen hör personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Drygt 40 procent av alla som får personlig assistans finns i den här gruppen och utvecklingsstörning är den vanligaste funktionsnedsättningen.

Den andra personkretsen består av personer med ”betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom”. De är betydligt färre, men har också mycket stora behov av assistans.

Den tredje personkretsen är den största, nästan hälften av alla som får personlig assistans ingår här. Enligt den formella beskrivningen består den av personer med ”andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”. Nästan hälften av den här gruppen är äldre än 60 år. De vanligaste diagnoserna är cerebral pares, multipel skleros och andra sjukdomar i nervsystemet, men även stroke och muskelsjukdomar. Förhållandevis få har psykiska funktionsnedsättningar.

Autism hos vuxna

Alla vill ha ett rikt liv med plats för personliga intressen och utveckling. Med rätt personlig assistans, en bra daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter som är anpassade efter dig blir det möjligt.

Autism hos vuxna

Förvärvade hjärnskador hos vuxna

En förvärvad hjärnskada kan innebära många olika typer av funktionsnedsättning. Med personlig assistans som är utformad för just dina behov, är målsättningen alltid att din vardag och fritid ska bli så bra och så rik som det bara går – och med så få förändringar som möjligt.

Förvärvade hjärnskador hos vuxna

MS (multipel skleros) hos vuxna

Att vara pigg och aktiv är nåt som alla människor vill. Personlig assistans för dig med Multipel skleros är en nödvändighet för att klara vardagen men också för att få stimulans och träning för att motverka trötthet.

MS (multipel skleros) hos vuxna

Utvecklingsstörning hos vuxna

Det ska vara gott att leva! Alla vill ha rikt liv med stort utrymme för personliga intressen. Du som har ett intellektuellt funktionshinder behöver längre tid på dig för att förstå saker men du har samma behov av trygghet och omtanke.

Utvecklingsstörning hos vuxna

Stroke hos vuxna

Att få en stroke innebär stora förändringar. Din vardag ställs upp och ner och du har många frågor som behöver tydliga svar.

Stroke hos vuxna

Cerebral Pares hos vuxna

Allas liv har begränsningar. Människor med CP som har fått personlig assistans har ett behov av nån annans armar och ben för att leva livet fullt ut. För dig är bra personliga assistenter såna som delar dina intressen, din livsstil och kanske också är i din egen ålder.

Cerebral Pares hos vuxna

Anhörig till vuxen

För många i behov av personlig assistans kan det innebära en stor trygghet med möjligheten att ha en eller flera anhöriga som sina personliga assistenter. Det kan vara en förälder, ett syskon, barn eller annan släkting. Det arbete som utförs kräver en stor insats och därför erbjuder vi bra löner och anställningsvillkor vid anställning av anhörig.

Anhörig till vuxen

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här