headerImg

Personlig assistans för barn

Alla barn är olika, men alla barn är barn. Med ett stort behov av trygghet men också av lek och stimulans. Barn behöver ha roligt för att utvecklas. Föräldrar är också olika, men nästan alla som har barn med behov av assistans delar vissa frågor: Hur kan vi känna oss trygga i att de personliga assistenterna stannar? Hur utbildar ni er personal? För att kunna möta era behov på bästa sätt arbetar vi i olika steg, anpassade efter just ditt barns diagnos. Några av dem kan du läsa om här:

 

Autism hos barn

Ett barn med autism upplever sin omvärld på sitt eget sätt. Det är ofta viktigt med konsekventa rutiner varje dag, både för att må bra men också för att träna och utvecklas.

Autism hos barn

Utvecklingsstörning hos barn

Barn är olika och behöver olika typer av hjälp för att lära sig saker och minnas. Barn som har en utvecklingsstörning behöver mer tid än andra barn för inlärning och minnet. De har andra behov på lyhördhet och trygghet i sin omgivning, för att kunna utvecklas i takt med den egna förmågan.

Utvecklingsstörning hos barn

Cerebral Pares hos barn

Hur kommer det att gå för mitt barn längre fram i livet? Som förälder vill du känna dig trygg i att de personer som hjälper till i vardagen har rätt utbildning och förförståelse. Det kan röra sig om mindre saker i vardagen, eller att lägga upp rätt typ av träning för att främja rörelseförmågan, eller hjälp att hantera frustration.

Cerebral Pares hos barn

Hjärnskador hos barn

Barn behöver ha roligt för att utvecklas. Och föräldrar behöver känna att deras barn får den trygghet och det stöd som barnet behöver. En olycka som innebär en hjärnskada hos ett växande barn förändrar mycket.

Hjärnskador hos barn

Anhörig till barn

Nästan hälften av våra kunder är barn. Den som känner barnet bäst och vet vad just han eller hon behöver, är givetvis du som är förälder eller nära anhörig. Genom att erbjuda goda lönevillkor och en trygg ram för assistansen möjliggör vi för föräldrar och nära anhöriga att hjälpa barnet till en nära och trygg assistans.

Anhörig till barn

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Sara Ternedal

Adress
Löjtnantsgatan 21,
115 50 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här