headerImg

Personlig assistans för barn

Personlig assistans för barn ska både ge möjlighet att leva som andra barn i samma ålder och göra det möjligt för familjen att kunna leva som andra familjer. För att kunna möta era behov på bästa sätt arbetar vi i olika steg anpassade efter just ditt barns diagnos. Några av dem kan du läsa om här: utvecklingsstörning, hjärnskador, cerebral pares och autism.
Alla barn är olika, men alla barn är barn. De har ett stort behov av trygghet men också av lek och stimulans. Barn behöver ha roligt för att kunna utvecklas. Föräldrar är också olika, men nästan alla som har barn med behov av personlig assistans delar vissa frågor: Hur kan vi känna oss trygga i att de personliga assistenterna stannar? Hur utbildar ni er personal?

Personlig assistans anpassad efter ditt barns behov

En annan fråga som du som förälder eller anhörig till ett barn med behov av personlig assistans funderar över kan vara: hur fungerar personlig assistans i skolan? Huvudregeln enligt Socialförsäkringsbalken (kap 106 24 § 1 och 2) är att statlig assistansersättning inte beviljas för tid då en person med funktionsnedsättning vistas eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Det går dock att få assistansersättning om det anses finnas så kallade särskilda skäl för det. Anledningen till att barn normalt inte får personlig assistans i förskolan och skolan är att det ingår i kommunernas ansvar att tillhandahålla stöd som barn, ungdomar (och vuxna) med funktionsnedsättning behöver när de är i skolan. Socialförsäkringsbalken gör ett undantag för andra utbildningsinstitutioner som folkhögskolor eller universitet: då kan en person som deltar i undervisningen beviljas personlig assistans.

Kontakta oss för mer info

Läs gärna mer om personlig assistans för barn och hur vi arbetar utifrån barnets diagnos genom att klicka på respektive diagnos. Du är givetvis också varmt välkommen att kontakta oss om du har några funderingar eller frågor om personlig assistans för barn. Vi erbjuder personlig assistans för barn med lek, stimulans & trygghet som ledord i nära samarbete med dig som förälder.

Autism hos barn

Ett barn med autism upplever sin omvärld på sitt eget sätt. Det är ofta viktigt med konsekventa rutiner varje dag, både för att må bra men också för att träna och utvecklas.

Autism hos barn

Utvecklingsstörning hos barn

Barn är olika och behöver olika typer av hjälp för att lära sig saker och minnas. Barn som har en utvecklingsstörning behöver mer tid än andra barn för inlärning och minnet. De har andra behov på lyhördhet och trygghet i sin omgivning, för att kunna utvecklas i takt med den egna förmågan.

Utvecklingsstörning hos barn

Cerebral pares hos barn

Hur kommer det att gå för mitt barn längre fram i livet? Som förälder vill du känna dig trygg i att de personer som hjälper till i vardagen har rätt utbildning och förförståelse. Det kan röra sig om mindre saker i vardagen, eller att lägga upp rätt typ av träning för att främja rörelseförmågan, eller hjälp att hantera frustration.

Cerebral pares hos barn

Hjärnskador hos barn

Barn behöver ha roligt för att utvecklas. Och föräldrar behöver känna att deras barn får den trygghet och det stöd som barnet behöver. En olycka som innebär en hjärnskada hos ett växande barn förändrar mycket.

Hjärnskador hos barn

Anhörig till barn

Nästan hälften av våra kunder är barn. Den som känner barnet bäst och vet vad just han eller hon behöver, är givetvis du som är förälder eller nära anhörig. Genom att erbjuda goda lönevillkor och en trygg ram för assistansen möjliggör vi för föräldrar och nära anhöriga att hjälpa barnet till en nära och trygg assistans.

Anhörig till barn

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här