headerImg

Stroke hos vuxna

Att drabbas av en stroke är en livsförändrande händelse. Vardagen kan ställas upp och ner och det finns många frågor som behöver tydliga svar. Motion och tidig rehabilitering är mycket viktigt och personlig assistans kan bli ett stort stöd i vardagen

Ungefär 30 000 personer drabbas av stroke varje år. Stroke, eller slaganfall som det ibland kallas, är ett samlingsnamn för hjärnskador orsakade av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Stroke leder till syrebrist i hjärnan och nervcellerna tar skada när hjärnan inte får syre och näring. Den drabbade kan plötsligt mista viktiga funktioner som känsel, syn, tal och rörelser. Majoriteten av dem som drabbas är över 65 år, men även yngre kan få en stroke.

Vilken hjälp kan du få efter en stroke?

Vanligtvis kvarstår vissa av de besvär som en stroke ger, men det kan variera från person till person. Vård och rehabilitering är avgörande för att bli bättre, och det kan vara viktigt att komma på nya sätt att göra saker på och att träna upp och kompensera för de funktioner som inte fungerar som förut. Möjligheten är att bli frisk beror på hur omfattande hjärnskadan är och rehabiliteringens kvalitet, men också på personens vilja, inställning och ork. Rörelseträning, minne, koncentration och kommunikation är saker som ofta behöver tränas upp för att förbättra personens livskvalitet. Här kan en personlig assistent bli en motivator och bidra till tillfrisknandet – givetvis anpassat efter individuella önskemål och behov.

Vilken hjälp kan du få efter en stroke? Många med funktionsnedsättning på grund av stroke undrar var gränserna går. Vad jag kan få hjälp med i min vardag? Vi erbjuder personlig assistans för dig som drabbats av stroke efter dina önskemål och behov.

För att kunna möta dina behov på bästa sätt arbetar vi i tre steg:

Få den hjälp du har rätt till

Hur mycket hjälp kan jag få och när får jag besked om det?
bilder

Att få en stroke är en livsförändrande händelse. Mycket behöver lösas på en gång. Att få snabb hjälp med ansökan om assistansersättning och att få juridiskt stöd som administrerar myndigheternas prövning är ofta nödvändigt.

  • Du får en egen jurist med stor erfarenhet av personer i samma situation.
  • Din jurist går igenom ditt behov och hjälper dig att göra ansökan till Försäkringskassan och kommunen.
  • Din jurist hjälper till med alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen.
  • När du fått ett beslut får du en kundansvarig som din närmaste kontaktperson.

Kom igång med personlig assistans

Hur kan jag känna mig trygg att få ett upplägg som passar mig?
bilder

Du behöver personliga assistenter som du trivs med och känner dig trygg med. Ni ska tillbringa mycket tid tillsammans och kommer att bli en del av varandras vardag. För att hitta de rätt personliga assistenter för dig lägger vi ner stort arbete på rekryteringsprocessen. Här har du stora möjligheter att vara med och påverka. Inte minst när det gäller den ekonomiska biten, som löner och förmåner för assistenterna.

  • Du får med vårt rekryteringssystem fullständig insyn i möjliga personliga assistenter för att vara säker på att vi hittar rätt personer.
  • Du får hjälp med struktur för vardagens skiftande behov.
  • Du har en egen kundansvarig som förutom att vara din närmaste kontaktperson också samordnar arbetet och fungerar som chef för de personliga assistenterna.

När behovet förändras

Vad händer om min situation förändras?
bilder

Dina behov av personlig assistans kan komma att förändras. Både tillfälligt och permanent. Med kort varsel kan du vara i behov av juridisk hjälp eller annat stöd.

Även de personliga assistenterna behöver löpande stöd för att utvecklas och trivas i sin yrkesroll.

  • Du får juridisk hjälp med myndighetskontakter när behovet av assistans ökar eller minskar.
  • Du har egen kundansvarig och jurist vars jobb det är att fungera som ett stöd i ert livspussel.
  • Vi har låg personalomsättning på personliga assistenter, eftersom vi satsar mycket på personalvårdande insatser.

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här