headerImg

Förvärvade hjärnskador hos vuxna

En förvärvad hjärnskada kan innebära många olika typer av funktionsnedsättning. Med personlig assistans som är utformad efter dina behov är målsättningen alltid att din vardag och fritid ska bli så bra och så rik som det bara går – och med så få förändringar som möjligt.

Varje år får cirka 70 000 människor i Sverige förvärvade skador i hjärnan. Den vanligaste orsaken är stroke (som du kan läsa mer om här), medan trafikolyckor, misshandel och fall är andra vanliga orsaker till förvärvade hjärnskador. Skadorna kan både vara utspridda i hjärnan eller centrerade till en viss del.

En hjärnskada kan ge besvär som minnes- och koncentrationssvårigheter, mental trötthet, sämre motorik, förlamning, talsvårigheter och nedsatt balans. Det är inte ovanligt att personen får problem att göra flera saker samtidigt eller att återuppta en aktivitet efter att ha blivit avbruten. Problemen kan ge omfattande konsekvenser och påverka livet väldigt mycket. Förvärvade hjärnskador hos vuxna innebär inte sällan att livet måste levas lugnare och långsammare jämfört med innan skadan.

Assistans för dig med förvärvad hjärnskada

Bra rehabilitering är avgörande för att personer med en förvärvad hjärnskada ska få livskvalitet. Alla skador är unika, det kan handla om allt från att lära sig att gå eller prata igen, till att kunna äta utan hjälp. Funktioner som rörlighet, tal och språk, minne och uppmärksamhet är saker som kan tränas. Det går att komma tillbaka från en svår hjärnskada även om det är långt ifrån möjligt för alla. Rehabilitering kräver mycket hjälp och support.

Så arbetar vi

Assistans för dig erbjuder rådgivning & personlig assistans för dig som drabbats av funktionsnedsättning till följd av förvärvad hjärnskada. För att kunna möta dina behov på bästa sätt arbetar vi i tre steg:

Få den hjälp du har rätt till

Hur mycket hjälp kan jag få och när får jag besked om det?
bilder

En plötslig händelse, en olycka, kan förändra allt. Då ska mycket lösas på en gång. Att få snabb hjälp med sin ansökan om personlig assistans och att få juridisk hjälp vid myndigheternas prövning av ditt hjälpbehov blir mycket viktigt.

  • Du får en egen jurist med stor erfarenhet av personer i samma situation.
  • Din jurist går igenom ditt behov och hjälper dig att göra ansökan till Försäkringskassan och kommunen.
  • Din jurist hjälper till med alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen.
  • När du fått ett beslut får du en kundansvarig som din närmaste kontaktperson.

Kom igång med personlig assistans

Hur kan jag känna mig trygg att få ett upplägg som passar mig?
bilder

Du behöver personliga assistenter som du trivs med och känner dig trygg med. Ni ska tillbringa mycket tid tillsammans och kommer att bli en del av varandras vardag. För att hitta de rätt personliga assistenter som kommer trivas med sitt uppdrag lägger vi ner stort arbete på rekryteringsprocessen. Här har du stora möjligheter att vara med och påverka. Inte minst när det gäller den ekonomiska biten, som löner och förmåner för assistenterna.

  • Du får med vårt rekryteringssystem fullständig insyn i möjliga personliga assistenter för att vara säker på att vi hittar rätt personer.
  • Du får hjälp med struktur för vardagens skiftande behov.
  • Du har en egen kundansvarig som förutom att vara din närmaste kontaktperson också samordnar arbetet och fungerar som chef för de personliga assistenterna.

När behovet förändras

Vad händer om min situation förändras?
bilder

En förändrad livssituation och ett förändrat assistansbehov kan vara både tillfälligt och permanent. Med kort varsel kan du vara i behov av juridisk hjälp eller annat stöd.

Även de personliga assistenterna behöver löpande stöd för att utvecklas och trivas i sin yrkesroll.

  • Du får juridisk hjälp med myndighetskontakter när behovet av assistans ökar eller minskar.
  • Du har egen kundansvarig och jurist vars jobb det är att fungera som ett stöd i ert livspussel.
  • Vi har låg personalomsättning på personliga assistenter, eftersom vi satsar mycket på personalvårdande insatser.

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här