headerImg

Utvecklingsstörning hos vuxna

Det ska vara gott att leva! Du som har ett intellektuellt funktionshinder behöver längre tid på dig för att förstå saker men du har samma behov av trygghet och omtanke. Och det kan en eller flera personliga assistenter hjälpa till med.

Cirka 1 procent alla svenskar har en utvecklingsstörning. Det finns många bakomliggande orsaker, till exempel kromosomförändring eller fosterskador. Sjukdomar eller olyckor under uppväxtåren kan även orsaka utvecklingsstörning. För att få diagnosen utvecklingsstörning krävs att en person har nedsatt intelligens och svårt att fungera i vardagen. Det kan handla om praktiska saker som städning, privatekonomi och hygien, men också sociala faktorer som att umgås med andra och problem relaterade till skolgång, som att läsa, skriva och så vidare. För att få diagnosen ska detta ha uppstått medan personen var barn eller ungdom.

Assistans för vuxna med utvecklingsstörning

Allt fler vuxna med utvecklingsstörning lever allt längre. Förutom medicinska framsteg beror det även på förbättrade sociala villkor. Den förväntade medellivslängden för personer med Downs syndrom fördubblades till exempel mellan 1983 och 1993. Personer med utvecklingsstörning har mer hälsoproblem än andra och de kan ibland vara svåra att upptäcka. Psykisk ohälsa är ganska vanligt bland personer med utvecklingsstörning och det gör behovet av social interaktion större.

Föräldrar och anhöriga tar ofta ett väldigt stort ansvar för personer med utvecklingsstörning. Personlig assistans för vuxna med utvecklingsstörning är därför inte bara bra för personen i fråga utan kan även fungera som en avlastning för de anhöriga. Det kan ta tid att lära känna sina personliga assistenter och att lära sig att kommunicera med varandra, därför är det viktigt med assistenter som trivs.

Tre grader av utvecklingsstörning

Det finns olika grader av utvecklingsstörning och de brukar delas in i olika begåvningsnivåer: grav nedsättning (A-nivå), måttlig nedsättning (B-nivå) eller lindrig nedsättning (C-nivå). En persons begåvning utvecklas fram till 16-20 års ålder. Att bearbeta information, kunna lagra kunskap, erfarenheter och att sedan kunna använda dem är ett mått på begåvning.

För en person med grav utvecklingsstörning är verkligheten enligt FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) här och nu den känner igen personer, platser och rutiner som den har erfarenhet av sedan tidigare men kan bara uttrycka sig med enstaka tecken eller ord. En person med måttlig nedsättning kan förstå bilder och talat språk men personliga erfarenheter sätter gränser för tänkandet och han eller hon har svårt att planera tid och kan inte läsa och skriva mer än enklare meningar. Slutligen C-nivån som kännetecknas av förmåga att kunna läsa och skriva text som inte är abstrakt eller ironisk och förmåga att tala, men problem med att planera tid, förstå att flera saker kan samverka och planera förändringar.

Så arbetar vi

Assistans för dig erbjuder personlig assistans för vuxna med utvecklingsstörning som bygger på personligt bemötande, engagemang & omsorg utifrån individens behov.

För att kunna möta era behov på bästa sätt arbetar vi i tre steg:

Få den hjälp du har rätt till

Hur mycket hjälp kan jag få och när får jag besked om det?
bilder

Du behöver kunna känna dig trygg i att du får den hjälp du har behov av och rätt till.

  • Du får en egen jurist med stor erfarenhet av personer i samma situation.
  • Din jurist går igenom ditt behov och hjälper dig att göra ansökan till Försäkringskassan och kommunen.
  • Din jurist hjälper till med alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen.
  • När du fått ett beslut får du en kundansvarig som din närmaste kontaktperson.

Kom igång med personlig assistans

Hur kan jag känna mig trygg att få ett upplägg som passar mig?
bilder

För personer med somatisk funktionsnedsättning är det viktigt med personliga assistenter som både har en stor empatisk förmåga och mottaglighet för hur du uttrycker dina behov. Eftersom det är vanligt att ha flera olika funktionsnedsättningar samtidigt, ställs krav på en genomtänkt plan för just dina behov. För att hitta de bästa personliga assistenterna som trivs med sitt jobb lägger vi ner stort arbete på rekryteringsprocessen. Det är också viktigt att du själv har möjlighet att vara med och påverka. En nyckel till det är att du själv kan vara med och bestämma kring den ekonomiska biten, som löner och förmåner.

  • Du får med vårt rekryteringssystem fullständig insyn i möjliga personliga assistenter för att vara säker på att vi hittar rätt personer.
  • Du får hjälp med struktur för vardagens skiftande behov.
  • Du har en egen kundansvarig som förutom att vara din närmaste kontaktperson också samordnar arbetet och fungerar som chef för de personliga assistenterna.

När behovet förändras

Vad händer om min situation förändras?
bilder

Dina behov av personlig assistans kan förändras. Både tillfälligt och permanent. Med kort varsel kan du vara i behov av juridisk hjälp men också av annat stöd.

Även de personliga assistenterna behöver löpande stöd för att utvecklas och trivas i sin yrkesroll.

  • Du får juridisk hjälp med myndighetskontakter när behovet av assistans ökar eller minskar.
  • Du har egen kundansvarig och jurist vars jobb det är att fungera som ett stöd i ert livspussel.
  • Vi har låg personalomsättning på personliga assistenter, eftersom vi satsar mycket på personalvårdande insatser.

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här