headerImg

Autism hos vuxna

Autism är en funktionsnedsättning som varar hela livet. Men med rätt personlig assistans, en bra daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter som är anpassade efter personens behov kan vuxna med autism ha ett rikt liv med utrymme för personliga intressen och utveckling.

Autism är en diagnos inom det som heter autismspektrumet och som även består av atypisk autism, Aspbergers syndrom och desintegrativ störning. Ordet autism härstammar från grekiskans autos och betyder ”själv”. Autism är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och autism hos vuxna har ökat på senare år (fler diagnostiseras).

Speciellt utformad assistans för vuxna med autism

Både vuxna med autism och barn med autism behöver pedagogiska insatser för att fungera mer självständigt. Rutiner är ofta viktiga att hålla. Vuxna med autism ställer särskilda krav på hur den personliga assistansen utformas. Särskild lyhördhet och ett konsekvent agerande är egenskaper som assistenterna bör ha. Därför gäller det att anpassa kommunikationssätt och behov av förutsägbarhet för varje individ.

Mer om autism

Det finns tre kategorier av beteendestörningar som förenar alla personer med autism (enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, som publiceras av American Psychiatric Association):

– kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion
– kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera
– begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter

I regel beror de kommunikationsproblem som en person med autism kan ha inte på rena språkproblem utan på att förstå själva meningen med att kommunicera och med social interaktion. Språkförståelse och uttrycksförmåga är ofta ett problem för både barn och vuxna med autism. Personer med autism har en bristande förmåga när det gäller att förstå att deras eget sätt att känna, tänka och handla skiljer sig från hur andra människor gör det. Om de problemen är stora blir också social interaktion svårt. Sedan ska man komma ihåg att många (uppskattningsvis 40 procent) av alla med autism saknar språkfärdigheter och kring hälften utvecklar aldrig ett språk som går att använda.

Personer med autism har ofta ett sinne för detaljer men problem med att sätta samman information till ett sammanhang eller en helhet. Om varje situation eller interaktion upplevs som unik så blir heller inte handlingarna hos en person med autism automatiserade på samma sätt som för människor utan autism. På så sätt kan det leda till kommunikationsproblem.

Så arbetar vi

Vi erbjuder assistans för dig som vuxen med autism. För oss är det viktigt att du får personlig assistans med engagemang & kontinuitet. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt jobbar vi i tre steg:

Få den hjälp du har rätt till

Hur mycket hjälp kan jag få och när får jag besked om det?
bilder

Du behöver kunna känna dig trygg i att du får den hjälp du har behov av och rätt till.

  • Du får en egen jurist med stor erfarenhet av personer i samma situation.
  • Din jurist går igenom ditt behov och hjälper dig att göra ansökan till Försäkringskassan och kommunen.
  • Din jurist hjälper till med alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen.
  • När du fått ett beslut får du en kundansvarig som din närmaste kontaktperson.

Kom igång med personlig assistans

Hur kan jag känna mig trygg att få ett upplägg som passar mig?
bilder

Det är mycket viktigt att du hittar personliga assistenter du både trivs och känner dig trygg med. För vuxna med autism är det särskilt viktigt med kontinuitet. För att hitta de personliga assistenterna som trivs med sitt jobb lägger vi ner stort arbete på rekryteringsprocessen. Det är också viktigt att du själv har möjlighet att vara med och påverka. En nyckel till det är att du själv kan vara med och bestämma kring den ekonomiska biten, som löner och förmåner.

  • Du får med vårt rekryteringssystem fullständig insyn i möjliga personliga assistenter för att vara säker på att vi hittar rätt personer.
  • Du får hjälp med struktur för vardagens skiftande behov.
  • Du har en egen kundansvarig som förutom att vara din närmaste kontaktperson också samordnar arbetet och fungerar som chef för de personliga assistenterna.

När behovet förändras

Vad händer om min situation förändras?
bilder

En förändrad livssituation och förändrade assistansbehov kan vara både tillfälliga och permanenta. Med kort varsel kan du behöva juridisk hjälp eller annat stöd.

Även de personliga assistenterna behöver löpande stöd för att utvecklas och trivas i sin yrkesroll.

  • Du får juridisk hjälp med myndighetskontakter när behovet av assistans ökar eller minskar.
  • Du har egen kundansvarig och jurist vars jobb det är att fungera som ett stöd i ert livspussel.
  • Vi har låg personalomsättning på personliga assistenter, eftersom vi satsar mycket på personalvårdande insatser.

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här