headerImg

Utvecklingsstörning hos barn

Barn är olika och behöver olika typer av hjälp för att lära sig saker och minnas. Barn som har en utvecklingsstörning behöver mer tid än andra barn för inlärning och minnet. De har andra behov på lyhördhet och trygghet i sin omgivning, för att kunna utvecklas i takt med den egna förmågan.

Föräldrar är också olika. Men föräldrar till barn med behov av personlig assistans delar ofta vissa frågor: Hur kan vi känna oss trygga i att assistenterna stannar? Hur utbildar ni er personal?

För att kunna möta era behov på bästa sätt arbetar vi i tre steg:

 

Få den hjälp ditt barn har rätt till

Hur mycket hjälp kan mitt barn få och när kan vi få klara besked om det?
bilder

Som förälder vill du förstås ditt barns allra bästa. Som förälder till ett barn med funktionshinder behöver du kunna känna dig trygg i att ditt barn får den hjälp det har behov av och rätt till.

 • Ni får en egen jurist med stor erfarenhet av att hjälpa barn i samma situation.
 • Er jurist går igenom ditt barns behov och hjälper er att göra ansökan till Försäkringskassan och kommunen.
 • Er jurist hjälper till med alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen.
 • När ni får ett beslut får ni en kundansvarig som er närmaste kontaktperson.
 • Ni får en egen kundansvarig som samordnar och lägger upp assistansen på lämpligt sätt.

Kom igång med personlig assistans

Hur kan jag känna mig trygg att vi får ett upplägg som passar oss?
bilder

Barn behöver leka för att må bra. Att leka är på många sätt nyckeln till att lära och utvecklas och därför en viktig del av personliga assistenters jobb. Det finns också ett stort värde med trygga och långsiktiga relationer. Därför är det mycket viktigt att ni får rätt assistenter som ni trivs med och som gör ett bra jobb. En nyckel till det är att ni som föräldrar får påverka den ekonomiska biten, som löner och förmåner.

Det är också vanligt att föräldrar behöver särskilt stöd i sin nya yrkesroll som anhörigassistenter till sitt barn.

 • Ni får med vårt rekryteringssystem fullständig insyn i möjliga assistenter för att vara säkra på att vi hittar rätt personer åt er.
 • Ni får hjälp med struktur för vardagens skiftande behov.
 • Ni får gå utbildning för anhörigassistenter, och vi utbildar rekryterade assistenter.
 • Ni har egen kundansvarig som förutom att vara er närmaste kontaktperson också samordnar arbetet och fungerar som chef för de personliga assistenterna.

När behovet förändras

Vad händer om mitt barns situation förändras?
bilder

En förändrad livssituation och förändrade behov av assistans kan vara både tillfälliga och permanenta. Med kort varsel kan man behöva juridisk hjälp eller annat stöd.

Även assistenterna behöver löpande stöd för att utvecklas och trivas i sin yrkesroll.

 • Ni får juridisk hjälp med myndighetskontakter när behovet av assistans ökar eller minskar.
 • Ni har en kundansvarig och egen jurist vars jobb det är att fungera som ett stöd i ert livspussel.
 • Vi har låg personalomsättning på personliga assistenter, eftersom vi satsar mycket på personalvårdande insatser.

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Sara Ternedal

Adress
Löjtnantsgatan 21,
115 50 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här