headerImg

Hjärnskador hos barn

Mycket förändras om ett barn råkar ut för en olycka som ger en hjärnskada. Läkning, habilitering och rehabilitering av en hjärnskada är komplicerat och kan ta mycket lång tid. Vilja, tålamod och inlevelseförmåga är viktiga egenskaper hos en personlig assistent som ska stödja och hjälpa ett barn med en hjärnskada.

Alla hjärnskador är unika vilket betyder att de också ger olika individuella konsekvenser. Var i hjärnan skadan sitter och skadans storlek är avgörande, liksom personens ålder, hur snabbt den akuta behandlingen av skadan påbörjades och hur rehabiliteringen utformas. En hjärnskada kan ge många olika typer av funktionsnedsättningar, vissa funktioner kanske fungerar som vanligt medan andra inte fungerar alls.

Kognitiva funktionsnedsättningar är mycket vanliga, till exempel begränsningar att lära sig nya saker, minnas och hantera ny information samt att kunna planera och klara av situationer med många intryck samtidigt. Barnet kanske har svårt att tala eller att röra sig, är ljus- eller ljudkänslig, blir lätt trött eller ledsen. Vissa saker är svårt för andra att se.

Assistans för barn med förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada innebär att man inte fötts med den. Den kan bero på ett slag mot huvudet eller en sjukdom i hjärnan. Några av de vanligaste orsakerna är en olycka där huvudet skadas eller en stroke.

Habilitera betyder ”att göra skicklig”. För barn med en hjärnskada handlar det om att utveckla förmågor som de aldrig haft, medan rehabilitering innebär att återvinna förmågor som gått förlorade genom hjärnskadan. Det går att komma tillbaka från en svår hjärnskada även om det är långt ifrån alltid som det är möjligt. Oavsett så krävs det mycket hjälp och support. Med personliga assistenter från Assistans för dig får ditt barn den trygghet & det stöd som behövs.

För att kunna möta era behov på bästa sätt arbetar vi i tre steg:

Få den hjälp ditt barn har rätt till

Hur mycket hjälp kan mitt barn få och när kan vi få klara besked om det?
bilder

Som förälder vill du förstås ditt barns allra bästa. Och du behöver kunna känna dig trygg i att ditt barn får den hjälp det har behov av och rätt till.

 • Ni får en egen jurist med stor erfarenhet av att hjälpa barn i samma situation.
 • Er jurist går igenom ditt barns behov och hjälper er att göra ansökan till Försäkringskassan och kommunen.
 • Er jurist hjälper till med alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen.
 • När ni får ett beslut får ni en kundansvarig som er närmaste kontaktperson.
 • Ni får en egen kundansvarig som samordnar och lägger upp assistansen på lämpligt sätt.

Kom igång med personlig assistans

Hur kan jag känna mig trygg att vi får ett upplägg som passar oss?
bilder

Barn behöver leka för att må bra. Att leka är på många sätt nyckeln till att lära och utvecklas och därför en viktig del av personliga assistenters jobb. Barn med hjärnskador har ofta särskilda utmaningar med motorik, språk, kognition och social förmåga. De personliga assistenterna behöver vara duktiga kommunikatörer men också ha utbildning och andra förutsättningar för att hjälpa till med den träning som behövs. Ni behöver få rätt assistenter som ni trivs med och som gör ett bra jobb. En nyckel till det är att ni som föräldrar får påverka den ekonomiska biten, som löner och förmåner.

 • Ni får med vårt rekryteringssystem fullständig insyn i möjliga assistenter för att vara säkra på att vi hittar rätt personer åt er.
 • Ni får hjälp med struktur för vardagens skiftande behov.
 • Ni får gå utbildning för anhörigassistenter, och vi utbildar rekryterade assistenter.
 • Ni har egen kundansvarig som förutom att vara er närmaste kontaktperson också samordnar arbetet och fungerar som chef för de personliga assistenterna.

När behovet förändras

Vad händer om mitt barns situation förändras?
bilder

Behovet av personlig assistans kan också förändras, antingen tillfälligt eller permanent. Med kort varsel kan ni behöva juridisk hjälp eller annat stöd.

Även de personliga assistenterna behöver löpande stöd för att utvecklas och trivas i sin yrkesroll.

 • Ni får juridisk hjälp med myndighetskontakter när behovet av assistans ökar eller minskar.
 • Ni har en kundansvarig och egen jurist vars jobb det är att fungera som ett stöd i ert livspussel.
 • Vi har låg personalomsättning på personliga assistenter, eftersom vi satsar mycket på personalvårdande insatser.

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här