headerImg

Cerebral pares hos barn

Som förälder vill du känna dig trygg i att de personer som hjälper till i vardagen har rätt utbildning och förförståelse. Det kan röra sig om mindre saker eller att lägga upp rätt typ av träning för att främja rörelseförmågan, eller hjälp att hantera frustration. Träning och stimulering kan minska effekterna av CP.

Drygt 200 av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige varje år får en CP-skada. Cerebral pares betyder förlamning orsakad av en hjärnskada och är ett samlingsnamn för många olika typer av rörelsehinder och innebär att en eller flera muskler inte fungerar som vanligt. Det påverkar i sin tur motoriken. CP uppkommer redan under graviteten, under förlossningen eller före det att ett barn blir två år.

Olika typer av CP

CP brukar delas in i tre olika grupper: Spastisk CP är en speciell slags muskelspänning då musklerna är både svagare och mer spända än vanligt. Det är den vanligaste formen av CP – cirka 80 procent har den formen. Musklernas spänning är i obalans och vissa muskelgrupper drar starkare än andra. Spända muskler växer sämre och lederna kan formas fel på grund av obalansen mellan muskler som sträcker och böjer.

Dyskinetisk CP drabbar ungefär var sjätte barn med CP och innebär att barnet kan ha ofrivilliga slängande eller vridande rörelser i hela kroppen, även i munnen och med tungan.

Slutligen ataktisk CP som är den mest ovanliga formen och som innebär att barnet har balansrubbningar, svårt att få ordning på sina rörelser och ofta i kombination med ökad muskelspänning i benen.

Specialanpassad assistans för barn med cerebral pares

För små barn med CP är det viktigt att fokusera på rörelse och kommunikation. Att leka och interagera med andra barn är en viktig del av barnets utveckling. Med hjälp av träning, bra behandling och stöd måste inte en CP-skada bli ett stort hinder i ett barns liv. Det finns forskning som visar att personer med CP som fått sjukgymnastik fokuserad på funktionella aktiviteter och fysisk aktivitet som barn också sedan blir mer fysiskt aktiva som vuxna. Där kan en personlig assistent bli ett stort stöd och en hjälp för att det ska gå bra för barnet längre fram i livet.

För att kunna möta era behov på bästa sätt arbetar vi i tre steg:

Få den hjälp ditt barn har rätt till

Hur mycket hjälp kan mitt barn få och när kan vi få klara besked om det?
bilder

Som förälder vill du förstås ditt barns allra bästa. Du behöver kunna känna dig trygg i att ditt barn får den hjälp det har behov av och rätt till. Både idag och i framtiden.

 • Ni får en egen jurist med stor erfarenhet av att hjälpa barn i samma situation.
 • Er jurist går igenom ditt barns behov och hjälper er göra ansökan till Försäkringskassan och kommunen.
 • Er jurist hjälper till med alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen.
 • När ni får ett beslut får ni en kundansvarig som er närmaste kontaktperson.
 • Ni får en egen kundansvarig som samordnar och lägger upp assistansen på lämpligt sätt.

Kom igång med personlig assistans

Hur kan jag känna mig trygg i att vi får ett upplägg som passar oss?
bilder

Barn behöver leka för att må bra. Att leka är på många sätt nyckeln till att lära och utvecklas och därför en viktig del av personliga assistenters jobb. Det finns också ett stort värde med trygga och långsiktiga relationer. Därför är det viktigt att ni får rätt assistenter som ni trivs med och som gör ett bra jobb. Som föräldrar har ni därför goda möjligheter att påverka den ekonomiska biten, som löner och förmåner.

Det är också vanligt att föräldrar behöver särskilt stöd i sin nya yrkesroll som anhörigassistenter till sitt barn.

 • Ni får med vårt rekryteringssystem full insyn i möjliga personliga assistenter för att säkra att vi hittar rätt personer åt er.
 • Ni får hjälp med en struktur för vardagens skiftande behov.
 • Ni får gå vår utbildning för anhörigassistenter och vi utbildar rekryterade personliga assistenter om autism hos barn.
 • Ni har en kundansvarig som förutom att vara er närmaste kontaktperson också planerar och fungerar som chef för de personliga assistenterna.

När behovet förändras

Vad händer om mitt barns situation förändras?
bilder

Rörelseförmågan hos barn med CP kan förbättras över tid. Men behovet av personlig assistans kan också öka, antingen tillfälligt eller permanent. Med kort varsel kan ni behöva juridisk hjälp eller annat stöd.

Även de personliga assistenterna behöver löpande stöd för att utvecklas och trivas i sin yrkesroll.

 • Ni får juridisk hjälp med myndighetskontakter när behovet av assistans ökar eller minskar.
 • Ni har en egen kundansvarig och egen jurist vars jobb det är att fungera som ett stöd
 • i ert livspussel och behov av ökad livskvalitet.
 • Vi har låg personalomsättning på personliga assistenter eftersom vi satsar mycket på personalvårdande insatser.

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här