headerImg

Autism hos barn

Ett barn med autism upplever sin omvärld på sitt eget sätt. Konsekventa rutiner varje dag, en förutsägbar och lugn miljö och inte minst respekt för hur barnet upplever sin vardag är ofta viktigt vid personlig assistans för barn med autism. Det gäller både för att autistiska barn ska må bra och för att de ska kunna utvecklas.

Autism är en av diagnoserna inom det som kallas autismspektrumet, vilket även rymmer atypisk autism, Aspbergers syndrom och desintegrativ störning. Ordet autism kommer från det grekiska ordet autos som betyder ”själv”. Autism är en medfödd neuropsykriatisk funktionsnedsättning vars symtom visar sig före 3-årsåldern.

Det är vanligt att barn med autism också har andra funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning, syn- och hörselskador samt epilepsi. Att få rätt diagnos tidigt är viktigt för att kunna anpassa och ge stöd utifrån barnets individuella behov, i hemmet såväl som i skolan.

Personlig assistans för barn med autism

Allas situation är unik, men föräldrar till barn med autism eller autism i kombination med en annan diagnos delar många frågeställningar. Vad har mitt barn rätt till för hjälp? Får jag vara med och påverka vem som ger hjälpen? Kan vi begära att den person som arbetar som personlig assistent för mitt barn är utbildad inom autism?

Det är en myt att personer med autism inte vill ha social kontakt och vänner. Däremot kan de ha svårt att veta hur det ska gå till och personer med autism kan ha svårt att visa känslor så att omgivningen förstår dem. Personlig assistans för barn med autism måste anpassas efter individuella behov och det gäller inte bara hur man kommunicerar utan också behov av förutsägbarhet och respekt för individens rätt till självbestämmande.

Så arbetar vi

Vi erbjuder personlig assistans för barn med autism som bygger på långsiktiga relationer, trygghet & rutin. För att kunna möta era behov på bästa sätt arbetar vi i tre steg:

Få den hjälp ditt barn har rätt till

Hur mycket hjälp kan mitt barn få och när kan vi få klara besked om det?
bilder

Du vill hjälpa och stötta ditt barn med autism på bästa sätt, samtidigt som du måste sköta vårdbesök, habilitering, ansökningar enligt LSS och andra myndighetskontakter, vilket kan kännas oöverkomligt.

 • Ni får en egen jurist med stor erfarenhet av att hjälpa barn i samma situation.
 • Er jurist går igenom ditt barns behov och hjälper er göra ansökan till Försäkringskassan och kommunen.
 • Er jurist hjälper till med alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen.
 • När ni får ett beslut får ni en kundansvarig som er närmaste kontaktperson.
 • Ni får en egen kundansvarig som samordnar och lägger upp assistansen på lämpligt sätt.

Kom igång med personlig assistans

Hur kan jag känna mig trygg i att vi får ett upplägg som passar oss?
bilder

Autistiska barn är ofta i starkt behov av långsiktiga relationer och barnet mår bäst av att ha samma personliga assistenter under lång tid.

Därför är det extra viktigt att ni känner er trygga i att ni får rätt personliga assistenter som ni trivs med och som gör ett bra jobb. En nyckel till det är att ni som föräldrar får påverka den ekonomiska biten, som löner och förmåner.

Vi ser att också att föräldrar ofta behöver särskilt stöd i sin nya yrkesroll som anhörigassistenter

 • Ni får med vårt rekryteringssystem full insyn i möjliga personliga assistenter för att säkra att vi hittar rätt personer åt er.
 • Ni får hjälp med en struktur för vardagens skiftande behov.
 • Ni får gå en utbildning för anhörigassistenter och vi utbildar rekryterade personliga assistenter om autism hos barn.
 • Ni har en kundansvarig som förutom att vara er närmaste kontaktperson också planerar och fungerar som chef för de personliga assistenterna.

När behovet förändras

Vad händer om mitt barns situation förändras?
bilder

En förändrad livssituation och förändrade behov av assistans kan vara både tillfälliga och permanenta. Med kort varsel kan man behöva juridisk hjälp eller annat stöd.

Även personliga assistenterna behöver löpande stöd för att utvecklas och trivas i sin yrkesroll.

 • Ni får juridisk hjälp med myndighetskontakter när behovet av assistans ökar eller minskar.
 • Ni har en egen kundansvarig och egen jurist vars jobb det är att fungera som ett stöd
 • i ert livspussel och behov av ökad livskvalitet.
 • Vi har låg personalomsättning på personliga assistenter eftersom vi satsar mycket på personalvårdande insatser.

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här