headerImg

Anhörigassistans

Kan anhöriga arbeta som personlig assistent åt sitt eget barn eller en närstående? Svaret är ja. I många fall kan det ge stor trygghet att arbeta som personlig assistent åt anhörig – till exempel om du är förälder till barn med autism. Nedan kan du läsa mer om anhörigassistans.

Nästan två tredjedelar av alla som får personlig assistans har eller har haft en anhörig som assistent. Det kan vara en förälder, ett syskon, barn, partner eller annan släkting som blir anhörigassistent. Att kombinera en anhörigassistent med andra personliga assistenter är en vanlig lösning och en nyligen publicerad studie vid Göteborgs universitet visar att en kombination ofta kan vara en bra lösning. Vissa föredrar en anhörigassistent så länge personen med assistansbehov befinner sig i hemmet medan det kan vara positivt att ha en extern personlig assistent vid sociala aktiviteter utanför hemmet.

Vill du bli, eller är du kanske redan anhörigassistent?

Som anhörigassistent blir du anställd hos oss och det upp till dig att välja hur mycket du vill arbeta och om det ska finnas fler assistenter. Arbetet kräver en stor insats och därför erbjuder vi bra löner och anställningsvillkor vid anställning av anhörig.

Det är också viktigt att komma ihåg att det går att få både vårdbidrag och assistansersättning för ditt barn, men inte för samma behov. Försäkringskassan betalar bara ut assistansersättning till personliga assistenter som är över 18 år, däremot finns ingen övre åldersgräns så länge personen kan utföra arbetet med god kvalitet. Oavsett hur ni som familj väljer att lägga upp assistansen får ni en dedikerad kundansvarig att vända er till för råd och stöd eller för mer omfattande hjälp, allt beroende av vad ni som familj själva föredrar.

Vi hjälper dig

Jobbar du redan som anhörigassistent och vill byta arbetsgivare eller vill du börja arbeta som anhörigassistent men vet inte hur? Kontakta oss och träffa oss på ett hembesök – vi hjälper till med ansökningar, myndighetskontakter och tar hand om allt pappersarbete. Hos Assistans för dig får du trygghet genom bra villkor & stöd.