headerImg

Vår historia

När Eva blev sjuk insåg vi hur snårig vägen till hjälp kan vara

Siris mamma drabbades av svår cancer. Ju mer sjukdomen fortskred, desto större blev behovet av hjälp. Det var då vi upplevde på nära håll hur snårig processen kan vara att ansöka om personlig assistans. Det finns så många och komplicerade regler. Och det blev inte lättare i nästa steg – att få assistansen att fungera på det sätt vi ville. Det fanns helt enkelt inga alternativ som kändes riktigt bra.

Eftersom vi båda är utbildade jurister lade vi mycket tid på att undersöka möjligheterna att få bra och tillräckligt stöd till Eva. Det är ofta svårt att få den hjälp man behöver – juridiskt, administrativt och praktiskt. Samtidigt som man befinner sig i en utsatt situation och minst sagt har annat att tänka på än att diskutera med myndigheter.

När vi hade lyckats få en välfungerande personlig assistans till Eva, kände vi att vi ville hjälpa människor i liknande situationer. Det blev startskottet för Assistans för dig som startades 2010 och vi är mycket glada över att vi idag driver ett familjeföretag där vi kan använda vår kunskap och erfarenhet till något bra.

–Peter och Siri Wahlbäck