headerImg

Kundundersökning

Assistans för dig genomförde under våren 2015, för tredje året i rad, en kundundersökning tillsammans med en oberoende tredje part. Återigen deltog omkring 80 % av våra kunder i kundundersökningen och vi är mycket glada över att ännu en gång ha fått så höga värden. Kundundersökningen visar att våra kunder är mycket nöjda och ger Assistans för dig generellt höga värden i alla frågor.

Vägen mot att bli Sveriges bästa assistansbolag

Kundundersökningen utgör en viktig del i vår strävan att göra ett så bra jobb som möjligt för våra kunder och i de fall där en kund inte varit helt nöjd försöker vi att på bästa sätt komma tillrätta med problemet för att våra kunder ska ha den bästa möjliga assistansen.

Kundundersökningen genomfördes i samarbete med en oberoende tredje part, Netsurvey Sweden AB, som har kommenterat våra resultat som att: ”Assistans för dig har mycket höga värden i denna mätning, Assistans för dig kan jämföras med de bästa företagen som finns”.

Vi har arbetat med två sorters mätverktyg, NKI och NPS.

Assistans för dig:s NKI är 87!

NKI beräknas som medelvärdet av tre NKI frågor på en skala 0 till 100. Svarsalternativen går från 10 = Mycket ”nöjd” till 0 = Inte alls ”nöjd”. För att till exempel få NKI 100 krävs det att alla kunderna gett högsta möjliga betyg på alla NKI frågor.

Frågorna som ställs är:

  • Hur nöjd är du totalt sett med Assistans för dig?
  • Hur väl motsvarar Assistans för dig dina förväntningar?
  • Om du tänker dig en tilltänkt assistansanordnare som är perfekt i alla avseenden.

Jämfört med det, hur nöjd är du då med Assistans för dig?

Som jämförelse kan nämnas att det högsta NKI-värdet i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) sammanställning av nöjdheten inom sektorn Kommunal service ligger på NKI 78-79 för 2012, se grafen nedan som är hämtad från SKI:s hemsida.

GRAF

 

Assistans för dig:s NPS är 70 %!

NPS (”Net promoter score”)

NPS är ett mått på kundernas lojalitet och benägenhet att rekommendera Assistans för dig till andra. Skalan går från 10 = Mycket troligt till 0 = Inte alls troligt.

Frågan man ställer är:

  •  Hur troligt är det att du skulle rekommendera Assistans för dig till andra?

Kunder som svarar 10 eller 9 är företagets ambassadörer och kunder som svarar 6-0 anses vara kritiker. NPS beräknas genom att minska andelen kunder som svarat 0-6 (utgörs av 10 % av Assistans för dig:s kunder) ifrån det antal procent som svarat 9-10 (utgörs av 79 % av Assistans för dig:s kunder). De kunder som svarat 7-8 (utgörs av 11 % av Assistans för dig:s kunder ) är neutrala och påverkar inte resultatet varken positivt eller negativt. NPS kan variera från +100 till -100