Ser brevet konstigt ut? Klicka här!

UTREDNINGARNA ÄR INTE RÄTTSSÄKRA

Försäkringskassan har inte utredningssamtal med funktionsnedsatta som ansöker om personlig assistans och följer därmed varken sin egen vägledning eller Förvaltningslagen – det visar en ny forskningsstudie som granskat 100 utredningar om personlig assistans. Vi har intervjuat en av forskarna nedan och det är tydligt att Försäkringskassans utredningar brister på många punkter och att det drabbar personer som har rätt till personlig assistans.

Kristin Einarsson Lundgren är månadens personliga assistent och har bland annat satt igång ett trädgårdslands-projekt med sin brukare. Läs mer nedan.

Peter

FORSKAREN OM FÖRSÄKRINGSKASSANS BRISTER

Ny forskning visar att Försäkringskassan i många fall inte har utredningssamtal med personer som ansöker om personlig assistans trots att de angett att de vill ha kontakt med myndigheten.
– Det strider mot hur utredandet ska gå till både vad gäller Försäkringskassans egen vägledning och Förvaltningslagen, säger
Ulrika Järkestig-Berggren, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Ulrika Järkestig-Berggren och två andra har precis färdigställt en forskningsstudie som granskar 100 utredningar om personlig assistans som Försäkringskassan har gjort. Studien visar att Försäkringskassans utredningar många gånger är rättsosäkra.
– I 32 av utredningarna har personen själv eller dennes företrädare inte hörts. När man skickar in en ansökan till Försäkringskassan om personlig assistans går det att kryssa i om man vill ha personlig kontakt och det har nästan alla gjort men det har alltså inte förekommit, säger
Ulrika Järkestig-Berggren.
Ofta väljer Försäkringskassans utredare istället att bara se till läkarintyg eller medicinska intyg.
– Det är inte tillräckligt. Ska de följa sin vägledning och förvaltningslagen så har personer rätt att föra sin talan i sitt eget ärende eller via ombud, säger Ulrika Järkestig-Berggren.

”Utredarna måste följa lagen”
Studiens ingång var att mycket färre ansökningar om personlig assistans beviljas nu jämfört med tidigare (nästan hälften 2011, en tiondel nu). Eftersom lagstiftningen inte har ändrats utgick forskarna från att nerdragningarna och besparingarna sker genom hur handläggningen går till.
– Politikerna kan säga att det måste sparas men det ska göras någonstans också och det sker i utredningspraktiken. Men när en statlig tjänsteman ska utreda sociala rättigheter som är lagstiftade så är prioritet ett att följa lagen, inte regeringens regleringsbrev. Den här gruppen utredare sitter i en svår sits, säger Ulrika Järkestig-Berggren.

Ingen grund för besluten
Det är inte bara själva utredningsprocessen utan även innehållet i Försäkringskassans utredningar som är problematiskt. Ett exempel som Ulrika Järkestig-Berggren nämner är en man som har personlig assistans och ansöker också om att få tid för att umgås med sin son som ska iväg på en aktivitet en gång i veckan. Ansökningen gäller två timmar men han beviljas bara 90 minuter.
– För att det ska finnas rättssäkerhet i beslutet måste det framgå varför beslutet blir 90 minuter men det gör det inte. Det framgår heller inte om personen har möjlighet att genomföra den här aktiviteten under de 90 minuterna. Det förekommer i ganska många utredningar att sammanvägningar i beslut inte är transparenta. Myndighetens ihopvägning av personens förutsättningar och behov med lagstiftningen är väldigt svår att förstå, säger hon.

Hela måltiden räknas inte
Ett annat problem är hur Försäkringskassans utredare fragmentiserar olika aktiviteter, till exempel att äta en måltid – då räknas bara tiden det tar att flytta maten till munnen – inte den tid det tar att handla maten, laga den och ställa den på bordet, eller ens om personen behöver hjälp för att inte sätta maten i halsen.
– Det är ett sätt att minska timmarna, att inte räkna på aktiviteten i sin helhet. Och detta gäller inte bara mat utan också andra situationer och man kan fråga sig hur det passar ihop med lagstiftningens intentioner, säger Ulrika Järkestig-Berggren.
Det som har överraskat henne mest under studien förutom att personer med funktionsnedsättning inte får komma till tals är att gruppen med människor som skulle kunna dela aktivt i samhällslivet med hjälp av personlig assistans inte kommer upp i tillräckligt många timmar för att kunna göra det.
– Det är mycket lättare att få statlig assistans för en person med oerhört stora vårdbehov, de kan ha behov av dubbelassistans och då är det lättare att komma upp i de 20 timmarna. Den gruppen som har ett mindre vårdbehov och som man tänker skulle kunna delta mer aktivt i samhällslivet och leva ett aktivt liv – som lagen också var tänkt för – de kommer inte upp i de statliga assistanstimmarna.

Använder rehabiliteringsargumentet
Ännu ett problem som forskarna pekar på är att vägledande argument används som styrande riktlinjer av Försäkringskassans handläggare. Ett exempel på det är personer som drabbats av en hjärnskada och det har gått en tid och läkaren bedömer att rehabilitering inte kommer förbättra personens tillstånd nämnvärt.
Då används ändå rehabiliteringen som ett argument för avslag av personlig assistans eftersom det inte är ett funktionshinder som ”anses bestående”. Man kan diskutera huruvida en rehabilitering som en läkare säger inte kommer leda till förbättringar ska användas som en anledning till att ge avslag, avslutar Ulrika Järkestig-Berggren.

MÅNADENS PERSONLIGA ASSISTENT

Kristin Einarsson Lundgren 

Hur länge har du arbetat som personlig assistent?
– Ungefär i fem år den här gången men jag arbetade även som det innan jag fick mina barn.

Varför började du som personlig assistent?
– Jag är uppväxt med en mor som har jobbat med människor med utvecklingsstörning i hela sin yrkeskarriär. Jag var med där och sedan utbildade jag mig till barnskötare och blev sedan personlig assistent. För mig har det varit naturligt, och framför allt att jobba med personer med utvecklingsstörning ger så kolossalt mycket tillbaka.

Hur trivs du som personlig assistent?
– Oerhört bra i den här tjänsten. 

Vad är det bästa med jobbet?
– Hittar man en brukare som man verkligen klickar med så ger det en väldig frihet.

Finns det några nackdelar med jobbet?
– Med nuvarande brukare har vi jättekul tillsammans, men i tidigare jobb har det inte alltid fungerat lika bra. Vissa brukare kan vara väldigt krävande och inte så lätta att ha att göra med.

Hur är din relation till brukaren?
– Jag är litegrann som en kompis till henne men hon kan ändå känna av att jag är en vuxen person som ställer mig i vägen och lägger mig i.

Vad brukar ni göra under ett vanligt arbetspass?
– Det är väldigt olika. Hon vill gärna att vi tar bilen och kör iväg någonstans eller går i affärer. Hon vill komma ut ur hemmet som vilken annan 15-åring som helst. I våras tog vi tag i ett trädgårdsland som var helt igenväxt. Jag är intresserad av sådant och hon har ofta tittat på min trädgård. Så vi bestämde oss för att plantera hallon, jordgubbar och potatis.

Vad är ditt bästa tips till någon som ska börja arbeta som personlig assistent?
– Att man är mycket noga med vem man väljer att jobba hos.

Hur ska man veta att man väljer rätt?
– Om man går på anställningsintervju och känner någon slags tvekan, att det inte är rätt, då ska man inte fortsätta. Det måste klaffa för att det ska bli bra. Det här är inte som vilket jobb som helst där man slutar om det inte fungerar.

PERSONLIG ASSISTANS I MEDIA

  • ”Stöd som personlig assistans är ett grundläggande mått på civilisationens storhet”. Assistanskoll har intervjuat David Eberhard.
     
  • Bara 2,5 timmar. Efter flera års kamp fick Odin till slut personlig assistans, men endast 2,5 timme per dag. "Kommunen tycker att Odins utbrott ska gå att undvika och förutse med planering. Hur ska vi kunna planera för utbrott för att mackan är felbredd, kläderna sitter konstigt eller att det blir fel mat trots att han sagt att det var det han ville ha?", säger hans mamma.
Klicka på bilderna för att läsa artiklarna.

PÅ FACEBOOK OCH I SOCIALA MEDIER

En av de saker som vi har publicerat på Facebook den senaste tiden:

Nedskärningar stressar familjer. HejaOlika har publicerat en artikelserie om hur familjer påverkas av nedskärningarna inom personlig assistans.

Detta och mycket annat kan du hitta på vår Facebooksida.
Peter Wahlbäck, VD på Assistans för dig

telicon 08-572 366 01

mailicon [email protected]This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*