<!doctype html>
 


Ser brevet konstigt ut? Klicka här!ÄNTLIGEN ETT STEG I RÄTT RIKTNING

Två år efter LSS-utredningen som föreslog stora besparingar har nu regeringens särskilde utredare lagt nya förslag för personlig assistans. Den här gången handlar det istället om att stärka assistansen, vilket såklart är mycket välkommet och direkt nödvändigt. Funkis-organisationerna har reagerat positivt på utredningens förslag, läs mer i artikeln nedan.

Jalal Fazel-Mehr är månadens personliga assistent och har liknande intressen som assistansanvändaren han arbetar för – en god förutsättning för ett lyckat samarbete.

Peter

 

NYA ASSISTANS-FÖRSLAGEN HYLLAS

Mycket talar för bättre tider. Funktionsrättsorganisationerna är positiva till den nya utredningen om stärkt personlig assistans som nyligen blev klar.
– Om du har stora medicinska behov så kan du ha större möjlighet att få assistans. Det här är mycket positivt, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige.

I januari 2020 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser. Nu har utredaren Fredrik Malmberg lämnat över utredningen till regeringen. Den föreslår en egenvårdslag, två nya grundläggande behov och en schablon för föräldraansvar. Ändringarna föreslås bli lag från 1 januari 2023, men först ska utredningen ut på remiss till 1 oktober 2021.

Individuella avtal
Utredningen föreslår att assistansanordnare ska kunna göra ett avtal med en sjukvårdsregion om att utföra sjukvårdsuppgifter. Och varje avtal ska vara individuellt men ansvaret ska vara kvar hos sjukvårdshuvudmannen.
– Det här innebär att assistansanvändare med ett stort vårdbehov kan få den vården hemma inom ramen för personlig assistans. Detta påverkar också rätten till assistans, om du har stora medicinska behov så kan du ha större möjlighet att få assistans. Det här är mycket positivt, säger Nicklas Mårtensson.

Nya grundläggande behov
Utredningen föreslår också att det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade” ska avskaffas och ersättas med två nya: “Kontinuerligt stöd som den enskilde till följd av sitt funktionshinder behöver för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom”, samt “Kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör allvarlig risk för liv eller hälsa”.
Det föreslagna grundläggande behovet ”Kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör en allvarlig risk för liv eller hälsa”, bör precis som sondmatning och andning, inte kunna delas upp i integritetsnära delar av grundläggande behov, menar utredaren Fredrik Malmberg.

Positiva reaktioner
Ytterligare ett förslag i utredningen är att barn med omfattande medicinska behov ska undantas avdrag för föräldraansvar. Det välkomnas av Funktionsrätt Sverige.
– Det här är ett angeläget förslag som innebär att barn som föds med medicinska komplikationer kan få en bättre start i livet. Men vi ser en risk att det kan mötas av skepsis på grund av kostnadsökningar. Då är det viktigt att kunna se de långsiktiga vinsterna med ökad livskvalitet, jämställdhet, minskade sjukskrivningar och ohälsa som det här förslaget kan medföra. Det är också viktigt att det femte grundläggande behovet åter blir ett grundläggande behov på samma sätt som före 2015, säger Nicklas Mårtensson.
FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn menar att utredningens förslag syftar till att öka antalet situationer som ska ge rätt till assistans.
– Man har insett att dagens situation är ohållbar och lämnar förslag som ska ge ökade rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättningar, säger hon.

Bilden: Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige och FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

MÅNADENS PERSONLIGA ASSISTENT

Jalal Fazel-Mehr

Hur länge har du arbetat som personlig assistent?
– Jag har arbetat för Assistans för dig i två år och sedan har jag jobbat ytterligare två år innan dess.

Varför blev du personlig assistent?
– Jag har en annan utbildning och har jobbat som systemprogrammerare tidigare, men det var för länge sedan. Jag trivs jättebra som personlig assistent.

Vad är det bästa med jobbet?
– Det är att man hjälper människor, det tycker jag om.

Vad finns det för nackdelar med jobbet?
– Jag ser inga stora nackdelar faktiskt.

Hur är din relation till assistansanvändaren?
– Vi har blivit kompisar. Tidigare jobbade jag i hemtjänsten och då träffade jag honom. Vi lärde känna varandra och sedan frågade han om jag ville jobba hos honom som personlig assistent. Vi är i samma ålder och har gemensamma intressen som teknik till exempel.

Vad brukar ni göra under ett vanligt arbetspass?
– Bortsett från de rutiner som måste göras varje dag så försöker vi gå ut i naturen, ta en tur till stan och handla och sådär. Vi pratar en del om teknik också, han vill veta vad jag har gjort.

Vad är ditt bästa tips till någon som ska börja arbeta som personlig assistent? 
– Det är att han eller hon ska ta det lugnt från början och försöka lyssna. Sedan gäller det att tänka på att man ska hjälpa en människa som kanske inte kan göra allt som vi andra kan, det gäller att ta hänsyn till situationen också.

PERSONLIG ASSISTANS I MEDIA

  • Måste bli enklare att kunna flytta. Beslut om insatser enligt LSS måste kunna överföras mellan kommuner, så att personer som redan har beviljats stöd kan känna sig lugna och trygga om de vill flytta, skriver DHR:s förbundsordförande Åsa Strahlemo.
  • Får ingen hjälp. Demensförbundet påpekade nyligen att LSS tolkas olika av landets kommuner när det gäller om personer under 65 med demens ska få assistans. Aftonbladet har skrivit om Nils som inte fått personlig assistans efter fyra år.

Klicka på bilderna för att läsa artiklarna.

PÅ FACEBOOK OCH I SOCIALA MEDIEREn av de saker som vi har publicerat på Facebook den senaste tiden:

Hjälpmedel kostar mer. Nyligen gick ett antal funkis-föreningar samman och skrev en debattartikel där det ifrågasätts varför allt fler regioner inför abonnemangsavgifter för hjälpmedel.

Detta och mycket annat kan du hitta på vår Facebooksida.

Peter Wahlbäck, VD på Assistans för dig

telicon 08-572 366 01

mailicon peter@afd.se


 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*