Nyheter om världens viktigaste jobb!

Tillbaka till nyhetsarkivet

peters

afd-logo

Intervju med Bengt Westerberg

När assistansreformen infördes 1994 och personer med funktionshinder gavs rätt till personlig assistans var Bengt Westerberg socialminister och spelade en nyckelroll. I juni i år presenterade han en rapport där han granskat regeringens kritiserade direktiv till LSS-utredningen.
 
Nedan kan du läsa mer om hans rapport, vad han tycker om de pågående åtstramningarna inom personlig assistans, hur viktigt det är att anlita en jurist när man ansöker om assistans och vad han tror att den pågående debatten kommer att mynna ut i.

Sommaren går mot sitt slut, hoppas att ni har hunnit ladda batterierna och vi ser fram emot en härlig höst!

Peter


Westerberg: Fler borde få assistans

Kostnaderna för personlig assistans har inte ökat orimligt mycket och därför är utgångspunkten för regeringens åtstramning felaktig. Det menar före detta Folkpartiledaren Bengt Westerberg.
– Mitt intryck är att många som borde ha rätt till assistans får nej i dag, säger han.

Bengt Westerberg var socialminister när LSS infördes i början på 1990-talet och han har fortsatt att engagera sig i frågan. I början av sommaren presenterade han rapporten Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen.
– Rapportens slutsats är att själva utgångspunkterna för den utredning som regeringen har tillsatt är tvivelaktiga, ibland rent felaktiga. Det gäller till exempel synen på den ekonomiska utvecklingen, på kostnaderna för assistansen och för alternativens attraktivitet och kostnader.

Du har varit väldigt engagerad i den här frågan. Varför är personlig assistans viktigt?
– Därför att det är den enda insatsen som ger ett riktigt självbestämmande åt personer som behöver insatser och ger dem möjlighet att leva som andra.
 
Statistik visar att Försäkringskassan ger avslag till 86 procent av alla ansökningar om personlig assistans i dagsläget. Är det rimligt?
– Egentligen kan man inte uttala sig om det för det beror på vilka som söker. Jag har ingen överblick om de har goda skäl eller ej, det kan vara många som söker på chans. Men mitt intryck är ändå att många som borde ha rätt till assistans får nej i dag och det kan bero på att det har gjorts en för snäv tolkning av reglerna jämfört med vad avsikten var när lagen skrevs en gång i tiden. Om politikerna delar min uppfattning att det är för många som får nej i dag så måste de ändra lagen.

Chefsjuristen på Assistans för dig menar att många som söker personlig assistans på egen hand får avslag, men samtidigt vinner företagets jurister 70-80 procent av alla överklaganden som de står bakom. Brister rättssäkerheten?
Ja, egentligen råder det ingen oenighet om att man behöver juridisk hjälp. Det är bara det att samhället inte erbjuder det i dag. Jag tycker att det vore bra om det fanns generell rättshjälp för alla LSS-insatser, inte bara för personlig assistans.

Då skulle kostnaderna öka.
– Det skulle absolut kosta mycket mer, både den juridiska hjälpen och att fler då skulle få insatser. Men det skulle också innebära en ökad rättssäkerhet.
 
Hur ser du på privata aktörer inom personlig assistans?
– Positivt. Att de privata aktörerna har fått en stor marknad beror på att enskilda har valt privata aktörer framför kommunen. Det jag slåss för är valfriheten, om det sedan blir privata eller kommunala aktörer tycker jag ska vara ett resultat av de val som de enskilda gör. Jag kan inte se att det finns något annat skäl till att många har valt privata aktörer än att de privata aktörerna ger dem bättre service än kommunerna.  
 
Kritiken mot åtstramningarna inom personlig assistans har varit hård. Vad tror du kommer att hända framöver?
– Det beror mycket på hur den politiska debatten kommer att gå. Det positiva nu är att det verkligen har blivit en debatt om personlig assistans, tidigare har ofta politiska debatter om funktionshinderfrågor dött ganska snabbt, men nu har det blivit en uthållig debatt. Jag är trots allt ganska optimistisk om att det kommer att leda till att regeringen tar ett steg tillbaka. I vart fall tycker jag regeringen borde säga: ”låt oss ta reda på hur verkligheten ser ut, låt oss utreda de faktiska förutsättningarna först innan vi tar ställning”.

Hur säkrar man personlig assistans för dem som behöver det utan att samhällskostnaderna skenar?
– Jag håller inte med om att kostnaderna hittills har skenat. De har ökat men inte på ett orimligt sätt och det är det jag har försökt visa i min rapport: om man tar hänsyn till löneutvecklingen, till att det är fler personer som får assistans och till standardutvecklingen i samhället så har kostnaderna inte ökat på ett orimligt sätt. Det handlar mer om att förklara och förstå varför kostnaderna stiger. Och det borde man kartlägga på ett bättre sätt än vad regeringen har gjort i utredningsdirektiven. Jag menar dessutom att de alternativa insatserna som man kan tänka sig om assistansen dras in inte blir billigare. Eftersom hela utgångspunkten för regeringens politik är att kostnadsutvecklingen är orimlig så anser jag att man har börjat i fel ände. 

Bengt Westerbergs senaste rapport går att läsa här.


Månadens personliga assistent

Ulrika Dolk

Hur länge har du arbetat som personlig assistent?
– Ungefär i tio år nu, och med samma kille. Tidigare har jag haft flera jobb samtidigt men nu har jag jobbat heltid med honom i tre år.

Varför arbetar du som personlig assistent?
– Min brukares mamma och jag blev kompisar. Min egen mamma har jobbat som personlig assistent och jag tyckte det verkade vara roligt. Så när min brukares mamma frågade mig så tänkte jag "varför inte".

Vad är det bästa med jobbet?
– Det är att få hjälpa en annan person till ett värdigare liv. Sedan att göra och hitta på roliga saker, jag måste tänka utanför boxen för att roa honom och det är himla roligt. Det är en utmaning för mig.

Hur då?
– Utmaningen är att jag ska stimulera honom på ett bra sätt. Det gäller för mig att fördjupa mig i hans problematik och vad jag kan göra utifrån det och utveckla honom.
 
Vad finns det för nackdelar med jobbet?
– I bland vet jag inte om jag ska jobba eftersom det inte är exakt schemalagt. Vi är tre assistenter. Det är den enda nackdelen, annars ser jag väldigt positivt på det.

Hur är din relation med din brukare?
– Vi är väldigt nära varandra. Jag ser direkt på honom om det är någonting som han inte gillar. Vi har en speciell kontakt, det är som att han är min son fast han inte är det.

Vad är ditt bästa tips till någon som ska börja arbeta som personlig assistent?
– Man måste fokusera på det man ska göra och inte på det runtomkring. Man går in i ett hem, man måste ha respekt och vara väldigt lyhörd gentemot de anhöriga, vad de vill, känner och tycker. Sedan är det jätteviktigt att säga nej från början om det inte fungerar. Jag har själv tackat nej till ett assistentjobb. Jag förklarade varför och de förstod och uppskattade att jag sa nej.


Personlig assistans i media

  • Sveriges Radio P1 ägnar ett avsnitt av podden Beslut som format Sverige åt assistansreformen. Lyssna härarrow-icon
     
  • Regeringen måste sätta stopp för urholkningen av assistans­ersättningen så att personliga assistenter kan få bättre löner, skriver SKL, Vårdföretagarna och KFO på SvD Debatt. Läs merarrow-icon


youtube-bild

På Facebook och i sociala medier...

Här är några av de saker som vi uppmärksammat på Facebook den senaste tiden:

Badstränder. Tips om stränder som är lättillgängliga för personer med funktionshinder. 

Brist på bostäder. Mer än hälften av Sveriges kommuner har brist på särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Detta och mycket mer kan du hitta på vår Facebooksida, klicka härarrow-icon
This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*