headerImg

Data- och integritetspolicy

Assistans för dig värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. Assistans för dig i Sverige AB (556801-2438) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Cookies
Assistans för dig använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig.
Det finns två typer av cookies. Den permanenta cookien sparar en fil på din dator för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen eller det faktum att du besökt sidan tidigare. Sessionscookien skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare.
Assistans för digs webbplats använder både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies används för att du inte upprepade gånger ska få viss ingångsinformation och sessionscookies används för att du ska kunna logga in på olika tjänster.
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Emerse
Härifrån styrs vår digitala annonsering, och med hjälp av tracking kan vi nå den som intresserat sig för vår hemsida med ytterligare information genom annonser. Läs mer här om hur Emerse arbetar med personuppgifter och GDPR.

Google Tag Manager
Härifrån styrs vår digitala annonsering, och med hjälp av tracking kan vi nå den som intresserat sig för vår hemsida med ytterligare information genom annonser. Läs mer här om hur Emerse arbetar med personuppgifter och GDPR.

Personuppgifter
I samband med att du t ex blir kund hos oss, eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller söker arbete hos oss så delar du med dig av information om dig såsom namn, e-mailadress och kontaktuppgifter. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För all behandling av dina personuppgifter finns någon av följande rättsliga grunder: Samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. Läs mer nedan!

För våra kunder
För våra kunder behandlar vi personuppgifter såsom ditt namn, adress, personnummer. Vi behandlar också uppgifter om e-postadress, telefonnummer, och i förekommande fall om anhöriga som kontaktperson. Vi behandlar också uppgifter om dina sociala insatser och i vissa fall uppgifter om hälsa.

Vi behandlar dessa personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt de lagar som styr vår verksamhet. Till exempel så har vi en skyldighet enligt LSS att dokumentera insatser och att spara denna dokumentation en viss tid innan den får gallras. Vi behandlar också personuppgifter utifrån vårt avtal med våra kunder, för att kunna uppfylla våra avtalsrättsliga skyldigheter. Vi behandlar inte dina personuppgifter utifrån något annat ändamål eller till något annat syfte.

Potentiella kunder
Om du kontaktar oss för att du vill bli kund hos oss, så behandlar vi personuppgifter om dig om du har samtyckt till detta. Det kan till exempel handla om ditt behov av personlig assistans eller dylikt. Dessa personuppgifter sparar vi så länge du samtycker till det, men maximalt i 3 år. Om du blir kund hos oss blir den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter istället rättslig förpliktelse och avtal.

För våra anställda
För våra anställda behandlar vi personuppgifter såsom ditt namn, adress och personnummer. Vi behandlar också uppgifter om e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer. Vi behandlar dina personuppgifter för att upprätta och sedermera fullgöra anställningsavtalet. Vi behandlar information om utbildningar, utvecklings- och målsamtal, uppgifter om tidsplanering, lön, frånvaro, sjukdom och eventuella disciplinära åtgärder.

Arbetssökande
När du söker jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter som du har lämnat i samband med din ansökan. Vi kan också komma att behandla uppgifter från dina referenser. Uppgifterna raderas efter 24 månader. Grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Vi använder inte dina uppgifter till något annat än anställningsprocessen.. Uppgifterna kommer inte att lämnas till mottagare utanför Assistans för dig med undantag för tjänster om att arbeta som personlig assistent där det kan bli aktuellt att relevant(a) kund(er) tar del av din arbetsansökan.

Mottagare av nyhetsbrev
Om du har anmält att du vill emotta vårt nyhetsbrev så behandlar vi din e-postadress, vilket du har lämnat samtycke till. Du kan när som helst återkalla samtycket och säga upp nyhetsbrevet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har tydliga rutiner, policys och regler kring dataskydd. Endast behörig personal har tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete. Vårt datasystem håller hög säkerhet och standard.

Lämnar vi ut dina personuppgifter till någon annan?
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter när det krävs enligt lagkrav eller avtal.

Rätt att begära information
Om du har frågor kring vilka personuppgifter som Assistans för dig har om dig eller vill uppdatera/ ta bort personuppgifter så skickar du en undertecknad begäran härom till oss med post. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Assistans för dig och att få uppgifter rättade.

Mottagande av e-post
Assistans för dig måste hantera personuppgifter i inkommande e-post. När e-posten är emottagen hanteras e-posten olika beroende på e-postens innehåll. Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter om dig själv eller andra i e-post då e-post inte är ett säkert sätt att kommunicera.

Dataskyddsombud
Martin Romanov, Jurist (08 572 366 28, [email protected]) är dataskyddsombud på Assistans för dig.