headerImg

Assistansersättning

Är du osäker på om och hur mycket personlig assistans du har rätt till? Här kan du läsa mer om assistansersättning. Kontakta våra jurister om du vill veta mer om din rätt till assistansersättning och LSS. De kan både svara på dina frågor och hjälpa dig med din ansökan.

Ett beslut om assistansersättning gäller tills vidare och om ingenting förändras behöver du inte ansöka igen. Tidigare har Försäkringskassan följt upp ärenden vartannat år för att se om situationen har förändrats på något sätt. Men efter protester mot nerdragningar av personlig assistans så har regeringen beslutat om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Tills vidare ska omprövning bara göras om rätten till assistansersättning ”har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde och det är i dessa fall bara de ändrade förhållandena som omprövas, inte hela beslutet”.

Domar anledningen till förändringen

Anledningen till förändringen hade bland annat att göra med att Försäkringskassan tolkade ett antal vägledande domar på ett sätt som gjorde att många blev av med sin assistans, till exempel ersättning för så kallad väntetid och beredskap. Lagändringen ska enligt regeringen göra att personer med personlig assistans skyddas från den senaste tidens förändringar i rättspraxis. Tvåårs-omprövningarna kan dock komma att återinföras senare. Personer som har behov av fler assistanstimmar kan fortsatt kunna ansöka om det. Det kan också vara bra att veta att antalet assistanstimmar inte får utökas efter det att en person har fyllt 65 år.

Schablonbelopp

Lagen om assistansersättning ersattes av Socialförsäkringsbalken 2011 och den reglerar ersättning för personlig assistans. Socialförsäkringsbalken säger bland annat att assistansersättning beräknas i belopp per timme och att det sätts ett schablonbelopp varje år för hur mycket assistansersättning som lämnas. Den nuvarande (2021) ersättningen är 315 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om du kan visa att du har högre kostnader, till exempel genom att du behöver mycket assistans på kvällar och helger eller för att assistenterna behöver en särskild utbildning. Den högsta möjliga ersättningen (2021) är dock 352,80 kronor per timme enligt Försäkringskassan. Make, sambo eller annan anhörig är tillåten som personlig assistent.

Så här går det till när du ansöker om assistansersättning

Läs mer här.