headerImg

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Sara Ternedal

Adress
Löjtnantsgatan 21,
115 50 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här
image

När Eva blev sjuk insåg vi hur snårig vägen till hjälp kan vara

Siris mammas sjukdom blev startskottet till Assistans för dig…

läs mer

Ansök om personlig assistans

Så här går det till när du ansöker om personlig assistans.

Steg 1

Steg ett är att göra en skriftlig ansökan

Ansökan till kommunen kan se olika ut, medan Försäkringskassan har färdiga blanketter. Assistans för digs jurister hjälper dig gärna med din ansökan! Detta är självklart kostnadsfritt för dig som är kund – kontakta oss!

Styrk din ansökan med intyg såsom läkarintyg (din läkare hjälper dig) eller en ADL-bedömning (en arbetsterapeut gör den åt dig, oftast på Habiliteringen).

Steg 2

Kommunen eller Försäkringskassan?

Omfattar ditt assistansbehov mer än 20 timmar i veckan med de grundläggande behoven görs ansökan till Försäkringskassan. Är ditt assistansbehov mindre än detta ansöker du istället hos din hemkommun. Detta gäller oavsett hur många timmar hjälp du behöver med de övriga behoven.

Steg 3

Hembesök

Efter att din skriftliga ansökan har skickats in kommer du att bli kontaktad av kommunen eller Försäkringskassan för ett hembesök. Syftet med hembesöketär att få en bild av din vardag och av dina hjälpbehov. Assistans för dig bistår dig gärna vid ett sådant hembesök, kontakta oss om du är i behov av hjälp!

Steg 4

Handläggning och beslut

Efter hembesöket följer en handläggningstid där handläggaren färdigställer utredningen och bedömer ditt behov av hjälp. Handläggningstiden från ansökan till beslut brukar vara 3-4 månader hos Försäkringskassan och kommunerna.
Efter en tid kommer du få ett beslut om din rätt till assistans. Du kan ha fått din ansökan beviljad i sin helhet, men du kan också ha fått den delvis beviljad, eller inte alls.

Steg 5

Överklagan

Om du anser att beslutet som tagits rörande din assistans är felaktigt kan
du överklaga beslutet till domstol. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet. Assistans för digs jurister hjälper dig gärna med detta – kontakta oss!

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Sara Ternedal

Adress
Löjtnantsgatan 21,
115 50 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här
image

När Eva blev sjuk insåg vi hur snårig vägen till hjälp kan vara

Siris mammas sjukdom blev startskottet till Assistans för dig…

läs mer