headerImg

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här
image

När Eva blev sjuk insåg vi hur snårig vägen till hjälp kan vara

Siris mammas sjukdom blev startskottet till Assistans för dig…

läs mer

Ansök om personlig assistans

Vår erfarenhet visar att det är få som kan och orkar läsa in den kunskap om personlig assistans och LSS som krävs för att få en rättvis prövning. Våra jurister är experter och hjälper dig att söka assistansersättning och driva din process – helt kostnadsfritt. Här kan du läsa mer om hur det går till att ansöka om personlig assistans.

Det är ofta helt avgörande att den som är i behov av personlig assistans får juridisk hjälp att ansöka om assistans. Det är ett tungt lass att dra själv. Våra jurister arbetar med det här varje dag och kan fungera som ett stöd under dina möten med kommunen och Försäkringskassan. Vi hjälper dig att ansöka om assistanstimmar och assistansersättning, gratis.

Så här går det till när du ansöker om personlig assistans

Steg 1

Steg ett är att göra en skriftlig ansökan

Ansökan till kommunen kan se olika ut, medan Försäkringskassan har färdiga blanketter. Assistans för digs jurister hjälper dig gärna med din ansökan! Detta är självklart kostnadsfritt för dig som är kund – kontakta oss!

Styrk din ansökan med intyg såsom läkarintyg (din läkare hjälper dig) eller en ADL-bedömning (en arbetsterapeut gör den åt dig, oftast på Habiliteringen).

Steg 2

Kommunen eller Försäkringskassan?

Omfattar ditt grundläggande behov av personlig assistans mer än 20 timmar i veckan görs ansökan till Försäkringskassan. Är ditt assistansbehov mindre ansöker du i stället hos din hemkommun. Detta gäller oavsett hur många timmar hjälp du behöver med de övriga behoven.

Steg 3

Hembesök

Efter att din skriftliga ansökan har skickats in kommer du att bli kontaktad av kommunen eller Försäkringskassan för ett hembesök. Syftet med hembesöket är att få en bild av din vardag och av dina hjälpbehov. Assistans för dig bistår dig gärna vid ett sådant hembesök, kontakta oss om du är i behov av hjälp!

Steg 4

Handläggning och beslut

Efter hembesöket följer en handläggningstid där handläggaren färdigställer utredningen och bedömer ditt behov av hjälp. Handläggningstiden från ansökan till beslut brukar vara 3–4 månader hos Försäkringskassan och kommunerna. Efter en tid kommer du få ett beslut om din rätt till assistans. Du kan ha fått din ansökan beviljad i sin helhet, men du kan också ha fått den delvis beviljad, eller inte alls.

Steg 5

Överklagan

Om du anser att beslutet som tagits rörande din assistans är felaktigt kan
du överklaga beslutet till domstol. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet. Assistans för digs jurister hjälper dig gärna med detta – kontakta oss!

Kontakta oss!

Ring så hjälper jag dig

image

Franz Myrman

Adress
Medborgarplatsen 4,
118 26 Stockholm
Vill du bli kontaktad av oss?
Klicka här
image

När Eva blev sjuk insåg vi hur snårig vägen till hjälp kan vara

Siris mammas sjukdom blev startskottet till Assistans för dig…

läs mer