headerImg
image

När Eva blev sjuk insåg vi hur snårig vägen till hjälp kan vara

Siris mammas sjukdom blev startskottet till Assistans för dig…

läs mer
image

Vill du veta mer om hur vi byggt appen och tekniken bakom den?

Autism Me har utvecklats med hjälp av psykologen Bo Hejlvskov Elvén som spridit förståelse för vad han beskriver som lågeffektivt bemötande, över hela världen.

Läs mer

Panelsamtal med Bo Hejlskov Elvén 24 aug 2021

Hur kan vi arbeta med beteendeproblem i vardagen med fokus är på självbestämmande?

Varmt välkommen till vårt panelsamtal med Bo Hejlskov Elvén! Du som anhörig eller personlig assistent kopplat till autism kommer att kunna ta del av information och verktyg som underlättar arbetet och vardagen. Tillsammans med Bo Hejlskov Elvén, kommer du även att få höra Peter Wahlbäck från Assistans för dig dela med sig av lärdomar och verktyg för både anhöriga och personal.

Oftast definieras problemskapande beteende utifrån beteendet. Det kan vara våld, skadegörelse, glåpord eller självskadande beteende. De flesta pedagogiska och psykologiska metoder som har utvecklats kring problemskapande beteende har därför fokus på att ändra beteendet. Det har visat sig vara svårt och tidskrävande att ändra beteende hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder eller utvecklingsstörning – om fokus är just på beteendet.

Bo Hejlskov Elvén – psykolog, föreläsare och författare menar att problemskapande beteende upplevs som ett problem av personalen eller föräldrarna. Det är inte personen med beteendet som har ett upplevt problem. Så hur arbetar vi med beteendeproblem i vardagen med fokus är på självbestämmande?

Anmälan sker nedan.

 

Om panelsamtalet

Samtalet kommer att vara i ca 1,5 med start kl 18.30 den 24 augusti.
Panelsamtalet är ett kostnadsfritt digitalt event men kräver föranmälan, det gör du här nedan. Efter samtalet kommer de finnas möjlighet till att ställa frågor både till Bo Hejlskov Elvén och till Peter Wahlbäck från Assistans för dig.

 

  Anmäl dig till online-eventet kostnadsfritt

  Jag är: anhörigassistentannat

  image

  Vill du veta mer om hur vi byggt appen och tekniken bakom den?

  Autism Me har utvecklats med hjälp av psykologen Bo Hejlvskov Elvén som spridit förståelse för vad han beskriver som lågeffektivt bemötande, över hela världen.

  Läs mer