headerImg

Vill du veta mer om appen?

Autism Me har utvecklats med hjälp av psykologen Bo Hejlskov Elvén som spridit förståelse för vad han beskriver som lågaffektivt bemötande, över hela världen.

Appen simulerar hur en person med autism kan uppleva människor, ljud och annat som man möter i vardagen. Eftersom upplevelserna skiljer sig från person till person är det omöjligt att återskapa en exakt sanning. Men med hjälp av appen kan vi närma oss livet med autism. De effekter som Autism Me använder för att simulera några av de vanligaste visuella och auditiva symptomen hos personer med autism är:

  • Svårt att tolka visuella mönster – som då börjar röra på sig.
  • Tunnelseende av för många synintryck – synfältet får en sfärisk form, som med ett fisheye-objektiv.
  • Nuet och dået sammanblandas – det jag ser blandas samman med historiska bilder av samma sak.
  • Obehag vid ögonkontakt – ögonkontakt blir obehagligt, och triggar en tinnituseffekt.
  • För många synintryck förändrar färgseendet – färger blir starkare och mer mättade.

 

Lite om tekniken bakom appen:

  • Appen använder Artificiell intelligens (neurala nätverk) för att lära sig känna igen mönster och ansikten.
  • Tekniken bakom appen är varken AR eller VR. Vi använder istället Core ML, vilket gör det möjligt att använda maskininlärning lokalt på användarens smartphone.
  • Det här är, såvitt vi vet, den första mixed reality appen för VR-kartong någonsin.